Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Δημόσιος χαρακτήρας της Πολιτιστικής μας Κληρονομι...

Ανακοίνωση για το δημόσιο χαρακτήρα της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς


Ανακοίνωση για το δημόσιο χαρακτήρα της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς
16.4.2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πολιτιστική παράδοση και Πολιτιστική κληρονομιά είναι τα υλικά αγαθά-τοπία, κτίρια, μνημεία, αντικείμενα-καθώς και τα άυλα αγαθά όπως η γλώσσα, η λογοτεχνία, μουσικοχορευτική παράδοση του κάθε τόπου. Ο πολιτιστικός αυτός πλούτος κάθε λαού μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά και αποτελεί ενιαίο σύνολο που βοηθά τους ανθρώπους να συνδέσουν το παρόν με το παρελθόν τους εκτελώντας μια ζωτικής σημασίας λειτουργία. Ο ρόλος λοιπόν της Πολιτιστικής κληρονομιάς είναι δυναμικός και η πολιτική  πρέπει να έχει ως στόχο να φέρει αυτόν τον δυναμικό ρόλο στο προσκήνιο: γιατί άνθρωποι χωρίς ιστορία είναι άνθρωποι χωρίς μέλλον.
Το τελευταίο διάστημα ο δημόσιος  χαρακτήρας της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς δέχεται συντονισμένη επίθεση, τόσο από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκη μέσω αλλεπάλληλων δηλώσεων του, όσο και από συγκεκριμένους κονδυλοφόρους των ΜΜΕ σε διατεταγμένη υπηρεσία, οι οποίοι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα κέντρων εξουσίας.

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Πασχαλινό Ωράριο Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Πασχαλινό Ωράριο Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων


Πασχαλινό Ωράριο Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Συνάδελφοι,
Εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση ΥΠΠ0Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ31/77132/47031/2972/910/ΦΕΚ 787 31.3.14 (δείτε την εδώ) που ανακοινώνει το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους κατά τη θερινή περίοδο 2014.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση 33 μεγάλοι Αρχαιολογικοί χώροι και
 ---->περισσότερα

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

H εγκύκλιος για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

H εγκύκλιος για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων


H εγκύκλιος για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
14.4.14
Συνάδελφοι,
Στην υλοποίηση του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με την καθιέρωση ποσόστωσης στη βαθμολόγησή τους προχωρά με ταχύτητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Μέχρι τις 28 Απριλίου, οι αρμόδιοι  σε δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, δήμους και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν κάνει την προετοιμασία, για να συντάξουν έκθεση με τον αριθμό των υπαλλήλων που θα μπορούν να ενταχθούν από τον αξιολογητή σε κάθε μια από τις τρεις κλίμακες βαθμολόγησης.
Τα ανώτατα ποσοστά έχουν ορισθεί ως εξής: με τους βαθμούς 9 ως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με τους βαθμούς 7 ως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με τους βαθμούς 1 ως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων. Πρόκειται για τη λεγόμενη έκθεση επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης.
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αξιολόγηση περιλαμβάνονται σε έγγραφο το οποίο εστάλη στις 7 Απριλίου2014, από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισηςπρος όλα τα υπουργεία, γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες, Περιφέρειες, Ανεξάρτητες Αρχές και στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.
Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν θα ληφθούν υπόψηκατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για την τυχόν θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα.
Με την εγκύκλιο αυτή καλούνται άμεσα οι υπηρεσίες να καταγράψουν το προσωπικό και να επιμερίσουν τα ποσοστά της κλίμακας βαθμολόγησης  για τους  υπαλλήλους που υπηρετούν στις διάφορες οργανικές μονάδες.
Μάλιστα, δίνονται υποδείγματα ώστε να διευκολυνθούν οι υπολογισμοί.
Έτσι, για παράδειγμα, σε μια Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης στην οποία υπηρετούν 100 υπάλληλοι τα ποσοστά της κλίμακας βαθμολόγησης (25%, 60% και 15%) κατανέμονται ως εξής:
α) 110 Χ 25%=27,5. Άρα28 υπάλληλοι – δεδομένου ότι προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο – της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 9-10,
β) 110 Χ 60% = 66 . Έτσι,  66 υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 7-8
γ) 100 Χ 15% =16,5  Επομένως , καθώς στην προκειμένη περίπτωση το κλάσμα της μισής μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη, δεδομένου ότι προσαυξήθηκε το ποσοστό του 25% των υπαλλήλων κατά έναν υπάλληλο, 16 υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 1-6.
Το αρμόδιο για την έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης, εν προκειμένω ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας ιδίως τα προαναφερόμενα κριτήρια και τον ανώτατο αριθμό των υπαλλήλων που δύναται να αξιολογηθεί με κάθε κλίμακα βαθμολογίας, θα εκδώσει την σχετική απόφαση.
Αντιστοίχως, δίνονται παραδείγματα  για τους Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης ανά επίπεδο θέσης ευθύνης (δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης)  αλλά και για οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας σε Υπουργό και υπηρετούντες υπάλληλοι σε Γραφείο Υπουργού.
Με βάση τις μεταβατικές Διατάξεις του ν. 4250/2014 (τροποποίηση ΠΔ 318/1992 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου») τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013 για τους δημόσιους υπαλλήλους. Ειδικότερα, με βάση ότι ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε στις 26/3/2014, οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:
  • Έως 28/4/2014 έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών
  • Έως 13/5/2014 Σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
  • Έως 28/5/2014 Σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή
  • Έως 30/6/2014 Σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή
Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 που έχουν ήδη συνταχθεί  επανασυντάσσονται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί και ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του ν.4250/2014, από τους αξιολογητές, εφόσον αυτός ήταν ο τελικός αξιολογητής, εφόσον παραμένει να λογίζεται ως τέτοιος και με τις νέες διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή και μόνο, οι υπάλληλοι, των οποίων το κύρος των εκθέσεων αξιολόγησης δεν θίγεται, δεν θα συμπεριληφθούν στη σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών.
Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που παρατίθενται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για έκθεση αξιολόγησης προ της δημοσίευσης του ν. 4250/2014:
α) έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου τοποθετημένου σε Τμήμα, ο οποίος όφειλε να αξιολογηθεί από τον Προϊστάμενο Τμήματος (α’ αξιολογητής) και από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης (β’ αξιολογητής). Η έκθεσή του υπαλλήλου που έχει συνταχθεί από τον α’ αξιολογητή λόγω του ότι αυτός απολύθηκε αυτοδικαίως στις 31.12.2013, ενώ ο β’ αξιολογητής υπηρετεί ακόμα,  επανασυντάσσεται.
β) έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου τοποθετημένου σε Διεύθυνση, ο οποίος όφειλε να αξιολογηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και μόνο (τελικός αξιολογητής). Το κύρος της έκθεσης αξιολόγησης δεν θίγεται εφόσον έχει συνταχθεί από τον τελικό αξιολογητή λόγω του ότι αυτός απολύθηκε αυτοδικαίως στις 31.12.2013. Η έκθεσή του δεν επανασυντάσσεται ούτε συμπεριλαμβάνεται ο υπάλληλος αυτός στην κατάσταση και στην οικεία απόφαση επιμερισμού ποσοστών.

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Όταν η ανθρώπινη βλακεία συναντά την νεοφιλελεύθερη επέλαση (Atenistas - TEDx)

Όταν η ανθρώπινη βλακεία συναντά την νεοφιλελεύθερη επέλαση (Atenistas - TEDx)

Tον τελευταίο καιρό βλέπουμε συνεχώς νέες μορφές εθελοντισμού να εμφανίζονται και νέα προσχήματα να αναδύονται για την θεμελίωση τους. Το κράτος αφού έχει ισομοιράσει την ευθύνη τις οικονομικής κρίσης, άρχισε να θέτει και νέους όρους για την υπέρβαση αυτής της κρίσης. Η νέα νοοτροπία που αναπτύσσεται μετά την αφομοίωση και την εσωτερίκευση αυτής της ευθύνης από τα παντός είδους φιλήσυχα και ειρηνοποιά κοινωνικά υποκείμενα είναι η προσπάθεια διαχείρισης αυτής της κρίσης και η υποκατάσταση του κράτους εκεί που ηθελημένα απουσιάζει. Αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος που ορίζει την επαναστατικότητα σαν εργαλείο διαχείρισης της κρίσης και ως το χρύσωμα του χαπιού στην αρρώστια του συστήματος και όχι σαν μια πρακτική για  την ανατροπή του. Αυτή είναι όμως η μια όψη του νομίσματος.
[[MORE]]
Εθελοντισμός και ανθρώπινη βλακεία
Η άλλη όψη του νομίσματος που πραγματώνεται πάνω στην ηλιθιότητα και λειτουργεί περισσότερο σαν μια μορφή ψυχοθεραπείας είναι η κατευθυνόμενη αποβλάκωση. Αυτή δεν καλείται να διαχειριστεί την υπάρχουσα κρίση αλλά καλείται να αποβλακώσει και τον τελευταίο ζωντανό περιτυλίγοντάς τον με σερπαντίνες, χρώματα και μπουκάλια αναψυκτικών για την διάσωση της φώκιας στη Χονολουλού. Παραδείγματα ταξικά ασυνείδητων υποκειμένων με ψυχοτραυματικούς συνδέσμους ηλιθιότητας όπως οι ατενίστας και οι ΜΚΟ ή οι φοιτητικοί οργανισμοί που μαζεύουν τις τσίχλες από τα παγκάκια περισσεύουν.
Οι λοβοτομημένοι είναι αρκετοί μόνο που δεν υπάρχουν περιθώρια για χαζοχαρούμενα παιδάκια που δεν ξέρουν που να ξοδέψουν το παραπάνω χαρτζιλίκι που τους έδωσε ο μπαμπάς. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλους ψυχασθενικούς που επειδή είχε τελειώσει το τσάι από φύκι Νεκράς Θάλασσας ή η ζεστή σοκολάτα με τριμμένη ταραμοσαλάτα αποφάσισαν να βγούν στο δρόμο και να βαφτίζουν το μάζεμα τσίχλας από παγκάκια σε προσπάθεια ενασχόλησης με τα κοινά. Και για να τελειώνουμε.
Το να ξύνεις τσίχλες από τα πεζοδρόμια ή να καθαρίζεις τοίχους από τις αφίσες τη στιγμή που στο διπλανό στενό πεθαίνει κόσμος και δε λες κουβέντα γι’ αυτό δεν είναι ακτιβισμός. Είναι κοινωνική αφασία. Και σε κάνει να φαίνεσαι απάνθρωπος. Και κτήνος. Τα τετ-α-τετ με τον Καμίνη ο οποίος λέει δημόσια ότι οι ατενίστας είναι η αγαπημένη του ομάδα πολιτών  δεν είναι ακτιβισμός, είναι ψυχιατρική νόσος. Το να ντύνεις με πουλόβερ τα δέντρα στην πλατεία Κλαυθμώνος, εκεί που ο Καμίνης τα Χριστούγεννα του 2011 είχε ξηλώσει τα παγκάκια για να μην κοιμούνται εκεί οι άστεγοι, ενώ το 2012 βρέθηκαν σε κάδους σκουπιδιών δίπλα στο Δημαρχείο πεταμένες κουβέρτες, ρούχα και παιχνίδια που είχαν συγκεντρωθεί για άπορα παιδιά με τον Καμίνη να δηλώνει ότι τα πέταξαν γιατί ήταν τόσα πολλά που δε χωρούσαν στις αποθήκες του δήμου, δεν είναι ακτιβισμός.
Είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης.Και καθώς αλλάζουν οι λέξεις αλλάζουν και οι έννοιες, αλλάζει και η κοινωνική αφομοίωση των εννοιών. Οι ατενίστας λοιπόν βαφτίζονται ακτιβιστές όπως οι Χρυσαυγίτες βαφτίζονται αγανακτισμένοι πολίτες, όπως η αλλοτρίωση του κέντρου και το rethinkAthens βαφτίζονται εξευγενισμός, όπως οι κοινωνικοί αγωνιστές βαφτίζονται τρομοκράτες, όπως ο Θεοφίλου βαφτίζεται ένοχος, όπως τα σχέδια για την Λαμπεντούζα βαφτίζονται σχέδια διάσωσης.
Νεοφιλελεύθερη επέλαση και Εθελοντισμός - Βλέπε TEDx
Ας περάσουμε όμως τώρα στον άρδην νεοφιλελεύθερο εθελοντισμό και την διαστρεβλωμένη έννοια του εθελοντισμού που προωθούν τα απανταχού αφεντικά για να εκμεταλλευθούν ημιμαθή παιδάκια που ψάχνουν μια κοινωνική διέξοδο. Mια καλυμμένη μορφή στυγνής εκμετάλλευσης που προωθείται με το επιχείρημα της απόκτησης εμπειρίας και προϋπηρεσίας είτε σε μεγάλες εταιρείες, είτε σε δικηγορικά γραφεία ή ακόμη -και ως επί το πλείστον- σε Μ.Κ.Ο, η εργοδοτική πλευρά επιλέγει να απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της αμισθί με κάποιες ίσως στοιχειώδεις παροχές, περνώντας μάλιστα αυτή την τακτική ως αυτονόητη και απαραίτητη.
Μπορούμε να εστιάσουμε στο φαινόμενο TEDx,το οποίο είναι το παράδειγμα που καθρεφτίζει ιδεολογικά όλες τις παραπάνω τακτικές αποπροσανατολισμού από την καθημερινότητα βαφτίζοντας μιζέρια όσους αντιτάσσονται στην νεοφιλελεύθερη επέλαση. Οι διοργανωτές του ΤΕDxπροσπαθούν να μας πείσουν ότι μια αχτίδα αισιοδοξίας έχει αρχίσει να ξεπροβάλλει. Πρόκειται για μια ιδέα του αρχιτέκτονα Ρίτσαρντ Σαούλ Γούρμαν, ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ξεκίνησε την οργάνωση συνεδρίων με θέμα «Ιδέες που αξίζει να διαδοθούν». Το 2001, ο εκδότης Κρις Άντερσον αγόρασε τα δικαιώματα της διοργάνωσης και μετέτρεψε τις μέχρι τότε σκόρπιες συναντήσεις στη σφιχτή λειτουργία μιας Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης. Η Κοινωνία των Πολιτών, έρχεται για ακόμα μια φορά, ως Μεσσίας, να μας γλιτώσει από το τέλμα των παραδοσιακών δομών.
Η περιγραφή του ιδανικού ομιλητή αυτού του αφήνει λίγες αμφιβολίες για τον προσανατολισμό αυτού του event και η θεοποίηση της επιχειρηματικότητας και του ιδιωτικού τομέα σαν τους μοναδικούς τομείς προόδου και ευημερίας (ανεξάρτητα από τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντολογικές συνέπειες) μας προϊδεάζουν για το ποιόν των ομιλητών. Τις υποψίες μας έρχεται να επιβεβαιώσει και ο αμερικανός Νικ Χανάουερ, ο οποίος το 2012, κατήγγειλε ότι λογοκρίθηκε και η ομιλία του δεν ανέβηκε ποτέ στον ιστότοπο της διοργάνωσης, γιατί αναφερόταν στην οικονομική ανισότητα των ΗΠΑ και τις καταστροφικές συνέπειες που είχαν οι φοροαπαλλαγές του μεγάλου κεφαλαίου στο σύνολο της οικονομίας.
Ένα άλλο παράδειγμα ομιλητή που μας υποδεικνύει τον ρόλο που ήρθε να διαδραματίσει το TEDxείναι αυτό του Ματθαίου Γιωσαφάτ, ο οποίος είναι κατά πολλούς ο επιφανέστερος εκ των ψυχαναλυτών στην Ψωροκώσταινα. Η επιλογή του Γιωσαφάτ δεν ήταν τυχαία καθώς μαθαίνουμε από το βιβλίο του «Μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια», πως οι μπαχαλάκηδες (sic) είναι ψυχικώς διαταραγμένα παιδιά των Βορείων Προαστίων που οι μαμάδες τους δεν τα θήλασαν και δεν τα αγάπησαν όσο έπρεπε στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, με αποτέλεσμα να εκθρέψουν ένα μίσος για την κοινωνία, το οποίο και εξωτερικεύουν με το να σπάνε τράπεζες και… γήπεδα.
Η ομιλία του είχε ως κεντρικό νόημα την Παγκάλια ρήση «Μαζί τα φάγαμε». Ο στοχαστής Γιωσαφάτ μίλησε για μια κοινωνία σε διάλυση, χωρίς να αναφέρεται στις οικονομικές προεκτάσεις του όλου προβλήματος. Περιγράφει μια κατάσταση ανομίας (όχι φυσικά από την πλευρά του κράτους και της εξουσίας), όπου οι βασικές παθογένειες της κοινωνίας αφορούν τονυπερκαταναλωτισμό και την απουσία ομαδικού πνεύματος. Αυτή τη δεύτερη έρχεται να διορθώσει το TEDx, που μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
Αξίζει τώρα να αναφέρουμε ότι το αντίτιμο της εισόδου στoΤEDxAcademyανέρχεται στα 50 ευρώ ενώ το αντίτιμο της εισόδου σε ένα TEDxeventανέρχεται στα 65 ευρώ. Στα πλαίσια της διοργάνωσης αυτής θεσπίστηκε και ένα νέο εισιτήριο, του δωρητή-χορηγού, στην τιμή των 200 €, ενώ υπάρχουν διάφορα «επίπεδα» συνδρομής που κυμαίνονται από 3.750$ για την απλή συμμετοχή έως και 125.000$, ποσό που σας χρήζει «ευεργέτη». Τέλος, αν δεν θέλετε να περιμένετε με τον λαουτζίκο μέχρι να ανέβουν κάποια από τα πολυπόθητα βίντεο με ομιλίες στο You Tube, μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά ένα συνέδριο, για το συμβολικό ποσό των 600$, ενώ τα δύο κοστίζουν 1.000$.
Όσον αφορά τους εθελοντές που τρέχουν από πίσω όλη την διοργάνωση, πάντα με το προκάλυμμα της ανιδιοτελούς προσφοράς, της υποτιθέμενης κοινωνικής αλληλεγγύης, αυτοί αναδεικνύονται, όπως πάντα τελικά, σε προνομιακά «θύματα» εργασιακής εκμετάλλευσης. Η εύλογη απορία που δημιουργείται, εφόσον πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος δεν πληρώνει τους ομιλητές, δουλεύει ως επί το πλείστον με εθελοντές, υποστηρίζεται από ένα ιδιαίτερα εκτενές δίκτυο χορηγών (εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, πολυεθνικές, αλυσίδες καταστημάτων σίτισης, εφημερίδες, ξενοδοχεία, τράπεζες, αυτοκινητοβιομηχανίες ακόμα και πρεσβείες), είναι το πού διοχετεύονται τα χρήματα που προκύπτουν από όλα αυτά τα είδη συνδρομών;
Το TEDxπάντως δεν μένει μόνο εκεί. Η πρωτοβουλία Human Grid που προωθεί, αφορά τη χαρτογράφηση των εθελοντικών οργανώσεων και των συλλογικών πρωτοβουλιών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να ξέρουν που μπορούν να απευθυνθούν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Φυσικά, οι περισσότερες από τις θέσεις όπου κάποιος μπορεί να προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, δεν αφορά την πραγματική προσφορά σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας ή στη διάσωση του περιβάλλοντος αλλά στην εξοικονόμηση πόρων των ίδιων των ΜΚΟ (γραμματειακή υποστήριξη, τηλεφωνικά κέντρα, στελέχωση γραφείων κλπ).
Και αν η απλή καταγραφή των εθελοντικών οργανώσεων σε ένα διαδικτυακό χάρτη, φαίνεται σχετικά αθώα, δεν συμβαίνει το ίδιο με το workshop εκπαίδευσης ΜΚΟ για την αξιοποίηση των εθελοντών τους, που διοργάνωσε το Volunteer4Greece, μια διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης εθελοντικής εργασίας. Είναι πασιφανές πως το TED περνά στην επόμενη πίστα: από την απλή προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού, στη δημιουργία της αντίστοιχης φάμπρικας.
Γιατί στην Ελλάδα των 1.345.387 (καταγεγραμμένων) ανέργων, είναι μιζέρια, σπατάλη δημιουργικών δυνάμεων, ακόμα και ένδειξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς των πολιτών να διεκδικούν θέσεις εργασίας, αξιοπρεπή αμοιβή και όρους εργασίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας αλλά δεν είναι επουδενί ντροπή και πλήρης υποταγή στα συμφέροντα των κάθε είδους αφεντικών, η διαφήμιση της δωρεάν εργασίας και τα προγράμματα εκπαίδευσης των πολύ συχνά κρατικοδίαιτων και κατά τα άλλα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την εύρεση και την αξιοποίηση δωρεάν ανθρώπινου δυναμικού. Όχι. Αυτό είναι φρέσκο, χαρούμενο, ακομπλεξάριστο, τρέντι.

ValueValuer

Υ.Γ. Οι πληροφορίες για το TEDx πάρθηκαν από το freequencyradio.wordpress.com και αξίζει να ανατρέξετε εκεί για περισσότερες πληροφορίες.
To κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα “Άπατρις” στο τεύχος Απριλίου 2014.

Όταν η ανθρώπινη βλακεία συναντά την νεοφιλελεύθερη επέλαση (Atenistas - TEDx)

Tον τελευταίο καιρό βλέπουμε συνεχώς νέες μορφές εθελοντισμού να εμφανίζονται και νέα προσχήματα να αναδύονται για την θεμελίωση τους. Το κράτος αφού έχει ισομοιράσει την ευθύνη τις οικονομικής κρίσης, άρχισε να θέτει και νέους όρους για την υπέρβαση αυτής της κρίσης. Η νέα νοοτροπία που αναπτύσσεται μετά την αφομοίωση και την εσωτερίκευση αυτής της ευθύνης από τα παντός είδους φιλήσυχα και ειρηνοποιά κοινωνικά υποκείμενα είναι η προσπάθεια διαχείρισης αυτής της κρίσης και η υποκατάσταση του κράτους εκεί που ηθελημένα απουσιάζει. Αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος που ορίζει την επαναστατικότητα σαν εργαλείο διαχείρισης της κρίσης και ως το χρύσωμα του χαπιού στην αρρώστια του συστήματος και όχι σαν μια πρακτική για  την ανατροπή του. Αυτή είναι όμως η μια όψη του νομίσματος.
Εθελοντισμός και ανθρώπινη βλακεία
Η άλλη όψη του νομίσματος που πραγματώνεται πάνω στην ηλιθιότητα και λειτουργεί περισσότερο σαν μια μορφή ψυχοθεραπείας είναι η κατευθυνόμενη αποβλάκωση. Αυτή δεν καλείται να διαχειριστεί την υπάρχουσα κρίση αλλά καλείται να αποβλακώσει και τον τελευταίο ζωντανό περιτυλίγοντάς τον με σερπαντίνες, χρώματα και μπουκάλια αναψυκτικών για την διάσωση της φώκιας στη Χονολουλού. Παραδείγματα ταξικά ασυνείδητων υποκειμένων με ψυχοτραυματικούς συνδέσμους ηλιθιότητας όπως οι ατενίστας και οι ΜΚΟ ή οι φοιτητικοί οργανισμοί που μαζεύουν τις τσίχλες από τα παγκάκια περισσεύουν.
Οι λοβοτομημένοι είναι αρκετοί μόνο που δεν υπάρχουν περιθώρια για χαζοχαρούμενα παιδάκια που δεν ξέρουν που να ξοδέψουν το παραπάνω χαρτζιλίκι που τους έδωσε ο μπαμπάς. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλους ψυχασθενικούς που επειδή είχε τελειώσει το τσάι από φύκι Νεκράς Θάλασσας ή η ζεστή σοκολάτα με τριμμένη ταραμοσαλάτα αποφάσισαν να βγούν στο δρόμο και να βαφτίζουν το μάζεμα τσίχλας από παγκάκια σε προσπάθεια ενασχόλησης με τα κοινά. Και για να τελειώνουμε.
Το να ξύνεις τσίχλες από τα πεζοδρόμια ή να καθαρίζεις τοίχους από τις αφίσες τη στιγμή που στο διπλανό στενό πεθαίνει κόσμος και δε λες κουβέντα γι’ αυτό δεν είναι ακτιβισμός. Είναι κοινωνική αφασία. Και σε κάνει να φαίνεσαι απάνθρωπος. Και κτήνος. Τα τετ-α-τετ με τον Καμίνη ο οποίος λέει δημόσια ότι οι ατενίστας είναι η αγαπημένη του ομάδα πολιτών  δεν είναι ακτιβισμός, είναι ψυχιατρική νόσος. Το να ντύνεις με πουλόβερ τα δέντρα στην πλατεία Κλαυθμώνος, εκεί που ο Καμίνης τα Χριστούγεννα του 2011 είχε ξηλώσει τα παγκάκια για να μην κοιμούνται εκεί οι άστεγοι, ενώ το 2012 βρέθηκαν σε κάδους σκουπιδιών δίπλα στο Δημαρχείο πεταμένες κουβέρτες, ρούχα και παιχνίδια που είχαν συγκεντρωθεί για άπορα παιδιά με τον Καμίνη να δηλώνει ότι τα πέταξαν γιατί ήταν τόσα πολλά που δε χωρούσαν στις αποθήκες του δήμου, δεν είναι ακτιβισμός.
Είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης.Και καθώς αλλάζουν οι λέξεις αλλάζουν και οι έννοιες, αλλάζει και η κοινωνική αφομοίωση των εννοιών. Οι ατενίστας λοιπόν βαφτίζονται ακτιβιστές όπως οι Χρυσαυγίτες βαφτίζονται αγανακτισμένοι πολίτες, όπως η αλλοτρίωση του κέντρου και το rethinkAthens βαφτίζονται εξευγενισμός, όπως οι κοινωνικοί αγωνιστές βαφτίζονται τρομοκράτες, όπως ο Θεοφίλου βαφτίζεται ένοχος, όπως τα σχέδια για την Λαμπεντούζα βαφτίζονται σχέδια διάσωσης.
Νεοφιλελεύθερη επέλαση και Εθελοντισμός - Βλέπε TEDx
Ας περάσουμε όμως τώρα στον άρδην νεοφιλελεύθερο εθελοντισμό και την διαστρεβλωμένη έννοια του εθελοντισμού που προωθούν τα απανταχού αφεντικά για να εκμεταλλευθούν ημιμαθή παιδάκια που ψάχνουν μια κοινωνική διέξοδο. Mια καλυμμένη μορφή στυγνής εκμετάλλευσης που προωθείται με το επιχείρημα της απόκτησης εμπειρίας και προϋπηρεσίας είτε σε μεγάλες εταιρείες, είτε σε δικηγορικά γραφεία ή ακόμη -και ως επί το πλείστον- σε Μ.Κ.Ο, η εργοδοτική πλευρά επιλέγει να απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της αμισθί με κάποιες ίσως στοιχειώδεις παροχές, περνώντας μάλιστα αυτή την τακτική ως αυτονόητη και απαραίτητη.
Μπορούμε να εστιάσουμε στο φαινόμενο TEDx,το οποίο είναι το παράδειγμα που καθρεφτίζει ιδεολογικά όλες τις παραπάνω τακτικές αποπροσανατολισμού από την καθημερινότητα βαφτίζοντας μιζέρια όσους αντιτάσσονται στην νεοφιλελεύθερη επέλαση. Οι διοργανωτές του ΤΕDxπροσπαθούν να μας πείσουν ότι μια αχτίδα αισιοδοξίας έχει αρχίσει να ξεπροβάλλει. Πρόκειται για μια ιδέα του αρχιτέκτονα Ρίτσαρντ Σαούλ Γούρμαν, ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ξεκίνησε την οργάνωση συνεδρίων με θέμα «Ιδέες που αξίζει να διαδοθούν». Το 2001, ο εκδότης Κρις Άντερσον αγόρασε τα δικαιώματα της διοργάνωσης και μετέτρεψε τις μέχρι τότε σκόρπιες συναντήσεις στη σφιχτή λειτουργία μιας Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης. Η Κοινωνία των Πολιτών, έρχεται για ακόμα μια φορά, ως Μεσσίας, να μας γλιτώσει από το τέλμα των παραδοσιακών δομών.
Η περιγραφή του ιδανικού ομιλητή αυτού του αφήνει λίγες αμφιβολίες για τον προσανατολισμό αυτού του event και η θεοποίηση της επιχειρηματικότητας και του ιδιωτικού τομέα σαν τους μοναδικούς τομείς προόδου και ευημερίας (ανεξάρτητα από τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντολογικές συνέπειες) μας προϊδεάζουν για το ποιόν των ομιλητών. Τις υποψίες μας έρχεται να επιβεβαιώσει και ο αμερικανός Νικ Χανάουερ, ο οποίος το 2012, κατήγγειλε ότι λογοκρίθηκε και η ομιλία του δεν ανέβηκε ποτέ στον ιστότοπο της διοργάνωσης, γιατί αναφερόταν στην οικονομική ανισότητα των ΗΠΑ και τις καταστροφικές συνέπειες που είχαν οι φοροαπαλλαγές του μεγάλου κεφαλαίου στο σύνολο της οικονομίας.
Ένα άλλο παράδειγμα ομιλητή που μας υποδεικνύει τον ρόλο που ήρθε να διαδραματίσει το TEDxείναι αυτό του Ματθαίου Γιωσαφάτ, ο οποίος είναι κατά πολλούς ο επιφανέστερος εκ των ψυχαναλυτών στην Ψωροκώσταινα. Η επιλογή του Γιωσαφάτ δεν ήταν τυχαία καθώς μαθαίνουμε από το βιβλίο του «Μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια», πως οι μπαχαλάκηδες (sic) είναι ψυχικώς διαταραγμένα παιδιά των Βορείων Προαστίων που οι μαμάδες τους δεν τα θήλασαν και δεν τα αγάπησαν όσο έπρεπε στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, με αποτέλεσμα να εκθρέψουν ένα μίσος για την κοινωνία, το οποίο και εξωτερικεύουν με το να σπάνε τράπεζες και… γήπεδα.
Η ομιλία του είχε ως κεντρικό νόημα την Παγκάλια ρήση «Μαζί τα φάγαμε». Ο στοχαστής Γιωσαφάτ μίλησε για μια κοινωνία σε διάλυση, χωρίς να αναφέρεται στις οικονομικές προεκτάσεις του όλου προβλήματος. Περιγράφει μια κατάσταση ανομίας (όχι φυσικά από την πλευρά του κράτους και της εξουσίας), όπου οι βασικές παθογένειες της κοινωνίας αφορούν τονυπερκαταναλωτισμό και την απουσία ομαδικού πνεύματος. Αυτή τη δεύτερη έρχεται να διορθώσει το TEDx, που μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
Αξίζει τώρα να αναφέρουμε ότι το αντίτιμο της εισόδου στoΤEDxAcademyανέρχεται στα 50 ευρώ ενώ το αντίτιμο της εισόδου σε ένα TEDxeventανέρχεται στα 65 ευρώ. Στα πλαίσια της διοργάνωσης αυτής θεσπίστηκε και ένα νέο εισιτήριο, του δωρητή-χορηγού, στην τιμή των 200 €, ενώ υπάρχουν διάφορα «επίπεδα» συνδρομής που κυμαίνονται από 3.750$ για την απλή συμμετοχή έως και 125.000$, ποσό που σας χρήζει «ευεργέτη». Τέλος, αν δεν θέλετε να περιμένετε με τον λαουτζίκο μέχρι να ανέβουν κάποια από τα πολυπόθητα βίντεο με ομιλίες στο You Tube, μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά ένα συνέδριο, για το συμβολικό ποσό των 600$, ενώ τα δύο κοστίζουν 1.000$.
Όσον αφορά τους εθελοντές που τρέχουν από πίσω όλη την διοργάνωση, πάντα με το προκάλυμμα της ανιδιοτελούς προσφοράς, της υποτιθέμενης κοινωνικής αλληλεγγύης, αυτοί αναδεικνύονται, όπως πάντα τελικά, σε προνομιακά «θύματα» εργασιακής εκμετάλλευσης. Η εύλογη απορία που δημιουργείται, εφόσον πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος δεν πληρώνει τους ομιλητές, δουλεύει ως επί το πλείστον με εθελοντές, υποστηρίζεται από ένα ιδιαίτερα εκτενές δίκτυο χορηγών (εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, πολυεθνικές, αλυσίδες καταστημάτων σίτισης, εφημερίδες, ξενοδοχεία, τράπεζες, αυτοκινητοβιομηχανίες ακόμα και πρεσβείες), είναι το πού διοχετεύονται τα χρήματα που προκύπτουν από όλα αυτά τα είδη συνδρομών;
Το TEDxπάντως δεν μένει μόνο εκεί. Η πρωτοβουλία Human Grid που προωθεί, αφορά τη χαρτογράφηση των εθελοντικών οργανώσεων και των συλλογικών πρωτοβουλιών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να ξέρουν που μπορούν να απευθυνθούν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Φυσικά, οι περισσότερες από τις θέσεις όπου κάποιος μπορεί να προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, δεν αφορά την πραγματική προσφορά σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας ή στη διάσωση του περιβάλλοντος αλλά στην εξοικονόμηση πόρων των ίδιων των ΜΚΟ (γραμματειακή υποστήριξη, τηλεφωνικά κέντρα, στελέχωση γραφείων κλπ).
Και αν η απλή καταγραφή των εθελοντικών οργανώσεων σε ένα διαδικτυακό χάρτη, φαίνεται σχετικά αθώα, δεν συμβαίνει το ίδιο με το workshop εκπαίδευσης ΜΚΟ για την αξιοποίηση των εθελοντών τους, που διοργάνωσε το Volunteer4Greece, μια διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης εθελοντικής εργασίας. Είναι πασιφανές πως το TED περνά στην επόμενη πίστα: από την απλή προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού, στη δημιουργία της αντίστοιχης φάμπρικας.
Γιατί στην Ελλάδα των 1.345.387 (καταγεγραμμένων) ανέργων, είναι μιζέρια, σπατάλη δημιουργικών δυνάμεων, ακόμα και ένδειξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς των πολιτών να διεκδικούν θέσεις εργασίας, αξιοπρεπή αμοιβή και όρους εργασίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας αλλά δεν είναι επουδενί ντροπή και πλήρης υποταγή στα συμφέροντα των κάθε είδους αφεντικών, η διαφήμιση της δωρεάν εργασίας και τα προγράμματα εκπαίδευσης των πολύ συχνά κρατικοδίαιτων και κατά τα άλλα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την εύρεση και την αξιοποίηση δωρεάν ανθρώπινου δυναμικού. Όχι. Αυτό είναι φρέσκο, χαρούμενο, ακομπλεξάριστο, τρέντι.
ValueValuer
Υ.Γ. Οι πληροφορίες για το TEDx πάρθηκαν από το freequencyradio.wordpress.com και αξίζει να ανατρέξετε εκεί για περισσότερες πληροφορίες.
To κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα “Άπατρις” στο τεύχος Απριλίου 2014.

Ένας αρχαίος κόσμος για 3 ευρώ το κεφάλι Ένας αρχαίος κόσμος για 3 ευρώ το κεφάλι

Ένας αρχαίος κόσμος για 3 ευρώ το κεφάλιΈνας αρχαίος κόσμος για 3 ευρώ το κεφάλι
Δείτε τη Μ.Τρίτη 15 Απριλίου 2014, στις 23:40 στο Star τον Τάσο Τέλλογλου να παρουσιάζει την τέταρτη έρευνά του με θέμα:
“Ένας αρχαίος κόσμος για 3 ευρώ το κεφάλι”.
Μας αφορά όλους, πολύ φοβάμαι για το τι θα ακούσουμε. Στο trailer μιλά για το κράτος που δεν εκμεταλλεύεται σωστά τα αρχαία….

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλωνΠώς θα γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
Στην υλοποίηση του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με την καθιέρωση ποσόστωσης στη βαθμολόγησή τους προχωρά με ταχύτητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.Μέχρι τις 28 Απριλίου, οι αρμόδιοι  σε δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, δήμους και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν κάνει την προετοιμασία, για νασυντάξουν έκθεση με τον αριθμό των υπαλλήλων που θα μπορούν να ενταχθούν από τον αξιολογητή σε κάθε μια από τις τρεις κλίμακες βαθμολόγησης.
Τα ανώτατα ποσοστά έχουν ορισθεί ως εξής: με τους βαθμούς 9 ως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με τους βαθμούς 7 ως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με τους βαθμούς 1 ως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων. Πρόκειται για τη λεγόμενη έκθεση επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης.
Το υπουργείο επισημαίνει ότι όσοι βαθμολογούνται με την κατώτερη βαθμολογία δεν οδηγούνται σε διαθεσιμότητα, καθώς αυτή τελειώσε, ούτε απολύονται.
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αξιολόγηση περιλαμβάνονται σε έγγραφο το οποίο εστάλη στις 7 Απριλίου 2014, από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισηςπρος όλα τα υπουργεία, γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες, Περιφέρειες, Ανεξάρτητες Αρχές και στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν θα ληφθούν υπόψηκατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για την τυχόν θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα.
Με την εγκύκλιο αυτή καλούνται άμεσα οι υπηρεσίες να καταγράψουν το προσωπικό και να επιμερίσουν τα ποσοστά της κλίμακας βαθμολόγησης  για τους  υπαλλήλους που υπηρετούν στις διάφορες οργανικές μονάδες.
Μάλιστα, δίνονται υποδείγματα ώστε να διευκολυνθούν οι υπολογισμοί. Έτσι, για παράδειγμα, σε μια Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης στην οποία υπηρετούν 100 υπάλληλοι τα ποσοστά της κλίμακας βαθμολόγησης (25%, 60% και 15%) κατανέμονται ως εξής:α) 110 Χ 25%=27,5. Άρα28 υπάλληλοι – δεδομένου ότι προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο – της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 9-10,
β) 110 Χ 60% = 66 . Έτσι,  66 υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 7-8
γ) 100 Χ 15% =16,5  Επομένως , καθώς στην προκειμένη περίπτωση το κλάσμα της μισής μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη, δεδομένου ότι προσαυξήθηκε το ποσοστό του 25% των υπαλλήλων κατά έναν υπάλληλο, 16 υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να βαθμολογηθούν με βαθμό 1-6.
Το αρμόδιο για την έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης, εν προκειμένω ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας ιδίως τα προαναφερόμενα κριτήρια και τον ανώτατο αριθμό των υπαλλήλων που δύναται να αξιολογηθεί με κάθε κλίμακα βαθμολογίας, θα εκδώσει την σχετική απόφαση.
Αντιστοίχως, δίνονται παραδείγματα  για τους Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης ανά επίπεδο θέσης ευθύνης (δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης)  αλλά και για οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας σε Υπουργό και υπηρετούντες υπάλληλοι σε Γραφείο Υπουργού.
Με βάση τις μεταβατικές Διατάξεις του ν. 4250/2014 (τροποποίηση ΠΔ 318/1992 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου») τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013 για τους δημόσιους υπαλλήλους. Ειδικότερα, με βάση ότι ο σχετικός νόμος δημοσιεύτηκε στις 26/3/2014, οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:
  • Έως 28/4/2014 έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών
  • Έως 13/5/2014 Σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
  • Έως 28/5/2014 Σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή
  • Έως 30/6/2014 Σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης από τον αξιολογητή
Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 που έχουν ήδη συνταχθεί  επανασυντάσσονται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί και ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του ν.4250/2014, από τους αξιολογητές, εφόσον αυτός ήταν ο τελικός αξιολογητής, εφόσον παραμένει να λογίζεται ως τέτοιος και με τις νέες διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή και μόνο, οι υπάλληλοι, των οποίων το κύρος των εκθέσεων αξιολόγησης δεν θίγεται, δεν θα συμπεριληφθούν στη σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών.
Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που παρατίθενται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για έκθεση αξιολόγησης προ της δημοσίευσης του ν. 4250/2014:
α) έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου τοποθετημένου σε Τμήμα, ο οποίος όφειλε να αξιολογηθεί από τον Προϊστάμενο Τμήματος (α’ αξιολογητής) και από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης (β’ αξιολογητής). Η έκθεσή του υπαλλήλου που έχει συνταχθεί από τον α’ αξιολογητή λόγω του ότι αυτός απολύθηκε αυτοδικαίως στις 31.12.2013, ενώ ο β’ αξιολογητής υπηρετεί ακόμα,  επανασυντάσσεται.
β) έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου τοποθετημένου σε Διεύθυνση, ο οποίος όφειλε να αξιολογηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και μόνο (τελικός αξιολογητής). Το κύρος της έκθεσης αξιολόγησης δεν θίγεται εφόσον έχει συνταχθεί από τον τελικό αξιολογητή λόγω του ότι αυτός απολύθηκε αυτοδικαίως στις 31.12.2013. Η έκθεσή του δεν επανασυντάσσεται ούτε συμπεριλαμβάνεται ο υπάλληλος αυτός στην κατάσταση και στην οικεία απόφαση επιμερισμού ποσοστών.

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Σε μουσείο θα μετατραπεί ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου 
Θα ξανανοίξει μετά από 9 χρόνια


Σε μουσείο θα μετατραπεί ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου Μετά από εννέα χρόνια που παραμένει κλειστός, ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός Αθηνών - Πελοποννήσου θα αποκατασταθεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί ως σιδηροδρομικό μουσείο. Αυτό αποφάσισε ο ΟΣΕ για το περίτεχνο διώροφο κτήριο που συνδυάζει νεοκλασικά στοιχεία και αρ νουβό και έχει χαρακτηριστεί από το 1985 ως έργο τέχνης. 
 Ο σταθμός αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα σιδηροδρομικής αρχιτεκτονικής στη χώρα μας και αποτελείται από το κεντρικό κτήριο, εκατέρωθεν του οποίου εκτείνονται δύο ισόγειες πτέρυγες, που καταλήγουν σε δύο ισόγεια κτήρια και την αποβάθρα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά.
 Ο νέος σχεδιασμός θα περιλαμβάνει νέο στέγαστρο μέχρι την οδό Κωνσταντινουπόλεως ως συνέχεια του στεγάστρου του διατηρητέου κτιρίου. Το στέγαστρο θα εκτείνεται επάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, όπου θα αναπτυχθεί μέρος του εκθεσιακού χώρου, με βαγόνια και μηχανές επάνω στις ράγες.
 Στο διατηρητέο κτίριο θα λειτουργούν εκθεσιακός χώρος, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πωλητήριο και χώροι βοηθητικών χρήσεων
 Όπως διαβάζουμε στο ΑΠΕ, ο αρχικός πυρήνας του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού χτίστηκε κατά την περίοδο 1884-1889, βάσει σχεδίων ομάδας Γάλλων μηχανικών. Την τελική του μορφή ωστόσο έλαβε μεταξύ των ετών 1912-1913, σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ, οπότε και προστέθηκαν οι χαρακτηριστικοί τρούλοι στη θέση των στεγών. 
 Πηγή: www.lifo.gr

Νέο ωράριο, εκκρεμότητες και παράδοξα στα ελληνικά μουσεία

Νέο ωράριο, εκκρεμότητες και παράδοξα στα ελληνικά μουσεία

Δήμητρα Μυρίλλα

Νέο ωράριο, εκκρεμότητες και παράδοξα στα ελληνικά μουσείαΜε πανηγυρικό τρόπο ο υπουργός Πολιτισμού Π. Παναγιωτόπουλος ανακοίνωσε τη διεύρυνση του ωραρίου ώς τις 8 το βράδυ 33 αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Εκατοντάδες άλλοι, όμως, σε μεγάλες περιφέρειες της χώρας, εξαιρούνται και η περίπτωσή τους παραπέμπεται στο μέλλον.

Ήταν Σεπτέμβριος του 1997. Η είδηση της κλοπής στο αρχαιολογικό μουσείο του Ραμνούντα ήταν πολύ φρέσκια. Από την κλοπή και μετά, ο αρχαιολογικός χώρος δεν είχε ούτε ρεύμα ούτε τηλέφωνο. Απέκτησε, όμως, ως διά μαγείας, για μία μέρα. Ήταν η μέρα όπου, με προεξάρχοντα τον τότε πρωθυπουργό Κ. Σημίτη, συνοδευόμενο από τον υπουργό Πολιτισμού Ευ. Βενιζέλο, εκεί στον Ραμνούντα, ανακοινώθηκε η αναβάθμιση 70 αρχαιολογικών χώρων. Τι ακολούθησε; Αναβαθμίστηκαν αυτοί οι χώροι; Σιωπή.

Ακολούθησαν και άλλες ανάλογες εξαγγελίες. Σε όλες τις περιπτώσεις γινόμασταν μάρτυρες πανηγυρικών ανακοινώσεων του αυτονόητου. Και ο Παύλος Γερουλάνος στο δικό του πέρασμα από το υπουργείο, το 2010, ανακοίνωσε την αναβάθμιση 169 αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Ποιος είναι ο απολογισμός αυτού του σχεδίου; Ποτέ δεν το μάθαμε. Ήρθε άλλος υπουργός. Ο Κώστας Τζαβάρας φρόντισε τέτοια εποχή, άνοιξη, να ανακοινώσει τους χώρους που θα είναι ανοιχτοί στους επισκέπτες και μετά τις 3 το μεσημέρι και μάλιστα σε αυτούς είχε συμπεριλάβει και εκείνους που τον χειμώνα έμεναν κλειστοί. Διότι, ναι, υπάρχουν και μουσεία που τον χειμώνα δεν έχουν προσωπικό να ανοίξουν.

Ο νυν υπουργός Πάνος Παναγιωτόπουλος εμφανίζεται πιο φειδωλός στα νούμερα. Ούτε 70, ούτε 169, ούτε όλα. Μόνο 33. Αλλά το ίδιο εντυπωσιακός, όπως κάποιοι από τους προκατόχους του. Βρισκόμαστε, άλλωστε, σε προεκλογική περίοδο. Τριάντα τρεις αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, που επελέγησαν με κριτήριο την επισκεψιμότητα, από την 1η Απριλίου ως τις 31 Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτοί ώς τις 8 το βράδυ. Μαζί με την επέκταση του ωραρίου θα αναβαθμιστούν παράλληλες υπηρεσίες, όπως τα εκδοτήρια εισιτηρίων, τα πωλητήρια, τα καφέ, η προσβασιμότητα, οι χώροι υγιεινής, ενώ έχει γίνει πρόβλεψη ακόμα και για την ενιαία ενδυμασία των αρχαιοφυλάκων. Όλα αυτά βέβαια σε βάθος χρόνου, «ώς τα μέσα καλοκαιριού», σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτισμού.
«Εθνικό πιλοτικό» πρόγραμμα αναβάθμισης

Αυτή τη φορά το περιτύλιγμα του αυτονόητου είναι το ανέκδοτο πλέον «με εντολή Σαμαρά», αφού σε σύσκεψη που έγινε παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών παρέστη και ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το εν λόγω πρόγραμμα αναβάθμισης ονομάστηκε «εθνικό πιλοτικό», αν και εδώ και πολλά χρόνια η λειτουργία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων από το Πάσχα ώς τη λήξη της θερινής περιόδου με διευρυμένο ωράριο αποτελεί θέμα συζήτησης, προετοιμάζονται οι εφορίες Αρχαιοτήτων, κάνουν τα αιτήματά τους για προσωπικό και άλλοτε οι χώροι καταφέρνουν να ανοίγουν εγκαίρως, άλλοτε δεν γίνεται εφικτό, παρά μόνο κατά τα μέσα του καλοκαιριού. Άλλοτε για κάποιους περνάει το καλοκαίρι χωρίς να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά.

Προς τι λοιπόν να εξαγγέλλεται κυριολεκτικά εν χορδαίς και οργάνοις κάτι για το οποίο εδώ και χρόνια η αρχαιολογική υπηρεσία παλεύει να είναι έγκαιρα προετοιμασμένη διεκδικώντας το αυτονόητο από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες;
Έστω κι έτσι, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία που θα υποδέχονται τους επισκέπτες ώς τις 8 το βράδυ είναι καλοδεχούμενοι, όπως και το γεγονός ότι το πρόγραμμα ξεκινάει εγκαίρως και πριν από το Πάσχα. Καλοδεχούμενες και οι αναβαθμίσεις, αν τελικά υλοποιηθούν.

Με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη…
Ωστόσο, η χώρα διαθέτει περί τα 200 μουσεία και περίπου 250 επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους. Ποιο είναι το σχέδιο για να λειτουργήσουν όλα αυτά αξιοπρεπώς μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου; Διότι μπορεί η Ακρόπολη να έλκει τον μεγάλο αριθμό τουριστών, αλλά μικρότεροι χώροι στην επαρχία είναι πόλος έλξης και ενός άλλους κοινού, συχνά πιο ειδικού, όπως το κοινό του θρησκευτικού τουρισμού, που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο.
Μία τέτοια περίπτωση είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της Ανατολικής Μακεδονίας, ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, που φέρει το όνομά του από τον βασιλιά Φίλιππο Β’, ενώ συνδέεται και με τον Απόστολο Παύλο, καθώς εκεί ίδρυσε την πρώτη σε ευρωπαϊκό έδαφος εκκλησία. Αυτός λοιπόν ο αρχαιολογικός χώρος έχει εξαιρεθεί από τους 33 και μαζί στην ίδια περιφέρεια εξαιρέθηκαν το Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη, τα αρχαιολογικά μουσεία της Θάσου, των Αβδήρων, της Κομοτηνής και ο αρχαιολογικός χώρος της Μεσημβρίας. Δηλαδή σχεδόν ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γεγονός που προκάλεσε και τις διαμαρτυρίες του αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού – Τουρισμού της περιφέρειας Γιώργου Γερομάρκου, ο οποίος έστειλε επιστολή στον υπουργό Πολιτισμού. Αλλά και ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας, που αυτή τη στιγμή έχει διευρυμένο ωράριο λόγω των προσλήψεων που έγιναν μέσω ΟΑΕΔ, από τις 31 Μαΐου θα γυρίσει στη μονή βάρδια, δηλαδή ώς τις 3 το μεσημέρι, αφού οι συμβάσεις των εργαζομέενων μέσω ΟΑΕΔ λήγουν.

Εκκρεμότητες και παράδοξα
Στην Κρήτη, το μεγαλύτερο μέρος της εξαιρείται του προγράμματος, αφού ανάμεσα στους 33 χώρους και μουσεία δεν υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων με πάνω από 40.000 επισκέπτες μέσα στο 2013, ο αρχαιολογικός χώρος της Γόρτυνας, ο οποίος το 2012 είχε 64.000 επισκέπτες, ενώ ώς τον Σεπτέμβριο του 2013 είχε φτάσει τους 58.000, το αρχαιολογικό μουσείο των Χανίων με 27.000 επισκέπτες, το αρχαιολογικό μουσείο του Ρεθύμνου με 16.000 επισκέπτες. Εκτός διευρυμένου ωραρίου είναι το μινωικό ανάκτορο της Ζάκρου.
Υπάρχουν όμως και ολόκληρες γεωγραφικές ενότητες από τις οποίες δεν έχει συμπεριληφθεί ούτε ένας αρχαιολογικός χώρος, ούτε ένα μουσείο, όπως η περιφέρεια της Ηπείρου. Στη λίστα των «33» δεν υπάρχει το Νεκρομαντείο του Αχέροντα, ούτε το Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων, ούτε καν ο τεράστιος αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης.
Υπάρχουν κι άλλα παράδοξα. Η Δήλος είναι ανάμεσα σε εκείνους τους χώρους που θα μένουν ανοιχτοί ώς τις 8 το βράδυ, αλλά όχι και το αρχαιολογικό μουσείο της Μυκόνου!
Όσο για την περιφέρεια της Αττικής, πώς να ερμηνεύσει κανείς το ότι, παρά τα όσα έχουν λεχθεί για τον Μαραθώνα, για τα μεγαλεπήβολα σχέδια που κατά καιρούς ανακοινώνονται, το μουσείο του, αλλά και το μουσείο της Βραυρώνας, δύο μικρά κοσμήματα στην Ανατολική Αττική, βρίσκονται εκτός λίστας; Και επίσης, πώς να αξιολογήσουμε το γεγονός ότι ανάμεσα στους «33» δεν είδαμε τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο του Κεραμεικού με 60.000 επισκέπτες το 2013;

Κριτήριο η επισκεψιμότητα
Ως προς τα παραπάνω, ο Π. Παναγιωτόπουλος δηλώνει ότι «το πρόγραμμα θα επεκταθεί με κριτήριο την επισκεψιμότητα και τη σπουδαιότητα των αρχαιολογικών χώρων, αλλά από κάπου έπρεπε να ξεκινήσουμε». Πότε θα επεκταθεί; Πάντως σίγουρα όχι την τρέχουσα σεζόν.
Προκειμένου οι 33 χώροι να λειτουργήσουν με το διευρυμένο ωράριο από την 1η Απριλίου έγιναν 1.122 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, ενώ θα γίνουν άλλες 500 προσλήψεις για να καλυφθούν τα υπόλοιπα κενά. «Δεν έχει γίνει σωστή κατανομή των θέσεων», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων Γιάννη Μαυρικόπουλο. «Οι 1.122 αρχαιοφύλακες θα μπορούσαν να καλύψουν ανάγκες περισσότερων χώρων. Οι υπόλοιπες 500 προσλήψεις θα είναι πολύ λίγες για τους εκατοντάδες αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πιλοτικό πρόγραμμα».
Βέβαια η επιλογή με κριτήριο την επισκεψιμότητα δημιουργεί παρανοήσεις και ανάγει την κοινωνική λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων σε μετρήσιμο προϊόν στο ταμείο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Δέσποινα Κουτσούμπα μας είπε ότι «είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό να αποτιμώνται οι αρχαιολογικοί χώροι μόνο με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων. Ωστόσο είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον οι προσλήψεις έγιναν μέσω ΑΣΕΠ και όχι μέσω ΜΚΟ».
Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν ο υπουργός Πολιτισμού δώσει συνέντευξη Τύπου για αυτό το θέμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρωινή εκπομπή κατέθετε τις απόψεις του λέγοντας ότι «θα ήταν χρήσιμο να μπούμε στη λογική σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα για τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων». Τοποθέτηση από την οποία ο Π. Παναγιωτόπουλος πήρε αποστάσεις, αν και νωρίτερα είχε πει ότι «τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε νόμιμες συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα», ανοίγοντας έτσι μία σαφή πόρτα, ακόμα και αν αυτή δεν αφορά τη φύλαξη. Προοπτική που ανησυχεί τους αρχαιολόγους. «Είμαστε αντίθετοι σε κάθε ιδέα ιδιωτικοποίησης στον ευαίσθητο τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς», μας δήλωσε η Δέσποινα Κουτσούμπα. Όσο για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκαθάρισε ότι «η φύλαξη πρέπει να ανατίθεται σε προσωπικό που έχει εργασιακή σχέση με το υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό το δίδαγμα έχει βγει από τη διεθνή εμπειρία, αλλά και από την πρόσφατη κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη».

Οι 33 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία:

Αττική:
Ακρόπολη, Θέατρο Διονύσου, Αρχαία Αγορά, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Ολυμπιείο, Σούνιο
Πελοπόννησος:
Αρχαία Κόρινθος, Επίδαυρος, Μυκήνες, αρχαιολογικός χώρος Παλαμηδίου, αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Ολυμπίας, αρχαιολογικός χώρος Μυστρά
Μακεδονία:
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Λευκού Πύργου, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Βασιλικοί Τάφοι Βεργίνας
Στερεά Ελλάδα:
Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Δελφών
Νησιά Αιγαίου:
Δήλος, Ακρωτήρι Θήρας, αρχαιολογικός χώρος Λίνδου, Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου – Ιπποτών Ρόδου, Ακρόπολη Ιαλυσού, Ασκληπιείο Κω, Κάστρο Κω, Αρχαία Κάμειρος
Κρήτη:
Αρχαιολογικοί χώροι Κνωσού και Φαιστού, Σπήλαιο Ψυχρού, Σπιναλόγκα, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Νησιά Ιονίου: Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας

πηγή:http://www.neapnyka.gr

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΜΗΔ Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, 31/3/2014
Αθήνα,  31/03/2014
Αρ.Πρωτοκόλλου: 134

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κ. Μητσοτάκης εξέφρασε, σε τηλεοπτικό κανάλι, σήμερα το πρωί την άποψη για ιδιωτικοποίηση της φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, το παράδειγμα του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου, αναφέροντας ότι, ενώ για το καλοκαίρι απαιτούνται σαράντα φύλακες, το χειμώνα χρειάζεται μόνο έναν φύλακα! Καλά θα έκανε ο Κ. Μητσοτάκης, πριν μιλήσει σε πανεθνικό δίκτυο, να ελέγχει την ακρίβεια αυτών που λέει, καθώς για τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων ισχύουν τα εξής:
1. Πρώτιστη ανάγκη είναι οι φύλακες και οι νυχτοφύλακες να επαρκούν τόσο για την ασφάλεια των εκατοντάδων μουσείων και οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων από κλοπές, βανδαλισμούς, φωτιές και πλημμύρες, όσο και για τη φύλαξη και εποπτεία –κηρυγμένων αλλά και απλά γνωστών στην Αρχαιολογική Υπηρεσία– χώρων, οι οποίοι δεν είναι ούτε οργανωμένοι ούτε επισκέψιμοι, κινδυνεύουν όμως εξίσου ή και περισσότερο από την αυξανόμενη αρχαιοκαπηλία. Η ανάγκη αυτή είναι πάγια και διαρκής.
2. Εξίσου σημαντική ανάγκη είναι να επαρκεί το φυλακτικό προσωπικό που εποπτεύει τους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσείαόταν αυτοί δέχονται επισκέπτες (προσωπικό που είναι διακριτό από αυτό της ασφάλειας), ώστε όλοι οι οργανωμένοι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία να μπορούν να είναι ανοιχτά στο κοινό τις ώρες που αντιστοιχούν στο χειμερινό ή θερινό ωράριο λειτουργίας. Η ανάγκη αυτή είναι επίσης πάγια και διαρκής. Ας μην αναφερθούμε βέβαια στο γεγονός ότι σημαντικοί χώροι, όπως για παράδειγμα τα μνημεία της UNESCO, θα έπρεπε να είναι ανοικτοί όλο το χρόνο με πλήρες ωράριο, γιατί αυτό θα ηχήσει μάλλον "αξιοπερίεργα" στον υπουργό της Τρόικας και των απολύσεων.
3. Η κάθε ημέρα έχει 24 ώρες και οι εργαζόμενοι δουλεύουν –ακόμα– 8ωρο. Μέχρι να το καταργήσει και αυτό ο κος Μητσοτάκης, τον πληροφορούμε ότι χρειάζονται τρεις (3) βάρδιες, μόνο για την ασφάλεια κάθε αρχαιολογικού χώρου και μουσείου. Επιπλέον, η βδομάδα έχει επτά (7) ημέρες και οι εργαζόμενοι δουλεύουν πενθήμερο. Μέχρι λοιπόν να το καταργήσει και αυτό ο κος Μητσοτάκης, για να είναι ανοικτοί οι χώροι και τα μουσεία και τα Σαββατοκύριακα, απαιτούνται κυλιόμενες βάρδιες που περιλαμβάνουν και ρεπό. Επίσης οι εργαζόμενοι έχουν και μερικά άλλα δικαιώματα, όπως οι κανονικές άδειες, ενώ, επίσης, είναι και άνθρωποι και μπορεί να τους τύχει κάποια ασθένεια. Μέχρι λοιπόν να καταργήσει ο κος Μητσοτάκης και αυτό το δικαίωμα, σε κανέναν επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, πόσο μάλλον αυτόν της Δήλου, δεν μπορεί να υπάρχει μόνος ένας φύλακας! Κι αυτό εντάσσεται επίσης στις πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
4. Υπάρχει πολύ πικρή πείρα από την ιδιωτικοποίηση της φύλαξης στον ευαίσθητο τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε άλλες χώρες, με κλοπές, βανδαλισμούς και αρχαιοκαπηλείες. Το ζήσαμε και πρόσφατα με την κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη και δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Ο υπουργός άραγε θέλει;
5. Τη «σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα» τη ζήσαμε το 2013, όταν οι περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία αναγκάστηκαν να προσλάβουν φυλακτικό προσωπικό μέσω ΜΚΟ, με αποτέλεσμα το –άκρως απαραίτητο για το διευρυμένο θερινό (από 1ης Απριλίου και για επτά μήνες) ωράριο– φυλακτικό προσωπικό να παρουσιασθεί περίπου τον ... Ιούλιο και να δουλέψει, στην καλύτερη περίπτωση– για πέντε (5) μήνες και, συχνά, απλήρωτο (!). Εμείς δεν θέλουμε οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία να είναι χώροι που εκμεταλλεύονται απλήρωτους ανέργους. Ο υπουργός θέλει;
Είναι σημαντική εξέλιξη –κατά τη γνώμη της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων– ότι, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, σε κάποιες Υπηρεσίες το εποχικό φυλακτικό προσωπικό για τη θερινή περίοδο θα προσληφθεί εγκαίρως, ενώ εγκαταλείφθηκε η πρακτική πρόσληψης μέσω ΜΚΟ και θα γίνουν κανονικές συμβάσεις μέσω ΑΣΕΠ. Θα ήταν μια θετική εξέλιξη, αν αυτό επεκταθεί σε όλες τις Υπηρεσίες και στο απαιτούμενο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
Θα ήταν, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης να απαντήσει στα αιτήματα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για περισσότερες από 1.200 θέσεις όλων των ειδικοτήτων μέσω της κινητικότητας (εκκρεμεί από τον Νοέμβριο του 2013!), για πρόσληψη τεσσάρων επιλαχόντων αρχαιολόγων του τελευταίου (από το 2010!) σχετικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, για τους 187 συναδέλφους (ΦΕΚ Δεκεμβρίου 2010), που ακόμη περιμένουν να τους καλέσει το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού να αναλάβουν υπηρεσία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ