Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Αποτελέσματα Εκλογών ΠΕΥΦΑ

Αποτελέσματα Εκλογών ΠΕΥΦΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ AΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ                          ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
                                                                              
www.neapnyka.gr                                                       apyppo.blogspot.gr


                                                              ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
                                                                   eakyppo.wordpress.com 

eak logo - Copy

  Αποτελέσματα Εκλογών ΠΕΥΦΑ

 Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που με τη ψήφο τους, την παρουσία και τη συμμετοχή τους στήριξαν το συνδυασμό μας, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Περιφέρεια και βοήθησαν ώστε να είμαστε οι μόνοι που σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση αυξήσαμε τις δυνάμεις μας.


Στις εκλογές της ΠΕΥΦΑ που έγιναν στις 19.1.15 στην επαρχία και  στις 20-21.1.15 στην Αθήνα, για την ανάδειξη των 21 μελών του Γενικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων για την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ είχαμε τα εξής αποτελέσματα:
Για το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΥΦΑ


Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο: 1516 

Ψηφίσαντες: 1162 

Άκυρα: 8 

Λευκά : 7 

ΠΑΚ: 630 ψήφοι   11 έδρες 

ΔΑΚΕ: 256 ψήφοι   5 έδρες 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 203 ψήφοι  4 έδρες 

ΔΑΣ: 58 ψήφοι  1 έδρα 


Για αντιπροσώπους στο 12οσυνέδριο της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ

Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο: 1516 

Ψηφίσαντες: 1102 

Άκυρα: 6 

Λευκά : 6 

ΠΑΚ: 590 ψήφοι   30 αντιπρόσωποι 

ΔΑΚΕ: 256 ψήφοι 13 αντιπρόσωποι 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

193 ψήφοι  10 αντιπρόσωποι 

ΔΑΣ: 63 ψήφοι  3 αντιπρόσωποι 

Όταν ξεκινήσει και ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταμέτρησης των σταυρών θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για το ποιοί εκλέγονται.

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Καθυστέρηση των αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης ΙΕΚ 2014

Έγγραφο του Συλλόγου για την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης ΙΕΚ 2014

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Προέδρος του ΕΟΠΠΕΠ κ. Γ. Τύπας όρισε προθεσμία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης 1ης περιόδου 2014, για το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2015. Τις τελευταίες ημέρες πληροφορηθήκαμε από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΠΠΕΠ πως δεν πρόκειται να τηρηθεί αυτή η προθεσμία και πως τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου, ίσως και αργότερα.
Δείτε το έγγραφο:
egrafoeoppep

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Αιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

Αιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

sxoleio-eksetaseis
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πανελλαδικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014, προβαίνει άμεσα στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2015.
Οι Απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας, από 16.01.2015 υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ως εξής:
i. Αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
ii. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
iii. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός, προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.
iv) Απόδειξη καταβολής των εξετάστρων στην Εθνική Τράπεζα, ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) για συμμετοχή στο Θεωρητικό μέρος και ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) για συμμετοχή στο Πρακτικό μέρος των εξετάσεων (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94, ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 0000 1255 4004 494).
Ειδικά οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: «αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.».
Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα (1) μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο (2).
Την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιος ο υποψήφιος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους.
Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.
Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ” όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Πρόγραμμα Δράσης Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Συνεργασίας Αρχαιοφυλάκων

Πρόγραμμα Δράσης Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Συνεργασίας ΑρχαιοφυλάκωνΣυνάδελφισσες-οι,
τα τελευταία χρόνια βιώνουμε την κυβερνητική πολιτική της φτωχοποίησης των πολιτών, των απολύσεων, της διάλυσης του δημόσιου τομέα μέσα από ιδιωτικοποιήσεις, της απαξίωσης και στοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων και της αποσάθρωσης των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Οι εκλογές της ΠΕΥΦΑ μας βρίσκουν σε μια περίοδο όπου η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η οποία κατέρρευσε, παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις περί «τέλους των μνημονίων», ετοίμαζε μαζί με την Τρόικα νέο τσουνάμι σκληρών και αντιλαϊκών μέτρων με χιλιάδες νέες απολύσεις, μειώσεις μισθών και συντάξεων, υπερφορολόγηση, νέο μισθολόγιο, αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, μείωση υπερωριακής απασχόλησης στο Δημόσιο, σύνδεση αξιολόγησης με το νέο μισθολόγιο η οποία θα φέρει νέες μειώσεις στους μισθούς (μείον 110 ευρώ στους ΔΕ  υπάλληλους), περαιτέρω διάλυση του κοινωνικού κράτους, νέα μείωση των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι λιγότερο προνομιούχοι, θα έπρεπε για άλλη μια φορά να πληρώσουν την κρίση που δημιούργησαν το κεφάλαιο και οι διεφθαρμένοι πολιτικοί. Ταυτόχρονα μέσα από την προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και το νέο συνδικαλιστικό νόμο που ετοίμαζαν, σκόπευαν να φιμώσουν τους εργαζόμενους και να αποτρέψουν τη συλλογική δράση τους.
Γι’ αυτόν τον εργατικό Αρμαγεδόνα, τεράστιες ευθύνες αναλογούν στην ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος, που με τη στάση της έδωσε την δυνατότητα στην κυβέρνηση να περάσει την αντιλαϊκή της πολιτική. Απέναντι στον ανοικτό πόλεμο Κυβέρνησης και Τρόικας, αντέδρασε με χλιαρό, ασυντόνιστο και ηττοπαθή τρόπο, επιλέγοντας στην καλύτερη περίπτωση την στρατηγική της άμυνας, την λογική της διαχείρισης και όχι της ανατροπής αυτής της πολιτικής και μετατράπηκε ουσιαστικά σε γρανάζι του μηχανισμού και σε Δούρειο Ίππο επιβολής της βαρβαρότητας..
Ειδικότερα στο χώρο του Υπουργείου Πολιτισμού, η ΠΕΥΦΑ με κυρίαρχες τις κυβερνητικές παρατάξεις ΠΑΚΑ-ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ συνέχισε την άκριτη στήριξη των κυβερνητικών επιλογών και αποφάσεων, τόσο στο γενικότερο κυβερνητικό επίπεδο, όσο και στο ειδικότερο του Υπουργείου Πολιτισμού. Δέσμιοι των «παραταξιακών» και «προσωπικών» τους επιλογών, φορείς της αντίληψης του μικρότερου κακού, των δήθεν βελτιώσεων, στάθηκαν απαθείς απέναντι σε μια σειρά ζητημάτων όπως διαθεσιμότητες, απολύσεις, ελέγχοι ΠΔ. Παυλόπουλου, Νέος Οργανισμός του ΥΠΠΟΑ και αποτέλεσαν το όχημα για την πλήρη αποδιάρθρωση και διάλυση του Υπουργείου, διευκολύνοντας τον τελικό στόχο που είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Με ευθύνη της ηγεσίας της ΠΕΥΦΑ ο κλάδος των Αρχαιοφυλάκων κατάντησε χωρίς ταυτότητα, χωρίς ρόλο, αποκομμένος, απομονωμένος, ξεκρέμαστος, ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΕΥΦΑ με την σημερινή της διάρθρωση, είναι ανίκανη και επικίνδυνη να διαχειριστεί τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Έχει επιλέξει την πελατειακή λογική, τον παραγοντισμό, την πολιτική της προσωπικής εξυπηρέτησης και την πρακτική της συνδιαλλαγής με την πολιτική ηγεσία, που δεν επιτρέπει ανατρεπτική παρέμβαση απέναντι στην μνημονιακή πολιτική, η οποία στο πέρασμά της έχει σαρώσει τα πάντα.Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ

 με ενωμένες τις δυνάμεις, τηςΔημοκρατικής Συνεργασίας, της Αυτόνομης Παρέμβασης και της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης και προμετωπίδα την συλλογική δράση, επιλέγει έναν άλλο συνδικαλισμό, χωρίς παραταξιακές δεσμεύσεις, ο οποίος θα αναδεικνύει τα προβλήματα του κλάδου των Αρχαιοφυλάκων και θα συγκρούεται με την εξουσία για την επίλυσή τους, προς όφελος των εργαζομένων.Πρόγραμμα Δράσης
Η περίοδος που έρχεται πρέπει να βρει όλους τους εργαζόμενους ενωμένους και αποφασισμένους μέσα από ένα ενιαίο μέτωπο αγώνα, να παλέψουμε για να αποτρέψουμε την περαιτέρω συρρίκνωση των κατακτήσεων μας και να ξαναπάρουμε τις ζωές και τις τύχες μας στα χέρια μας.
 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
 ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
 • Η νέα ηγεσία που θα προκύψει από τις εκλογές της ΠΕΥΦΑ να συντάξει και να καταθέσει στοΥΠΠΟΑ ένα νέο κανονισμό εργασίας και πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες απασχόλησης, το ωράριο, τη νυχτερινή , την επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία, την εργασία Κυριακών-Εξαιρεσίμων-Πέραν του πενθημέρου για τον κλάδο των Αρχαιοφυλάκων.
 • Άμεσα κατάργηση του κατάπτυστου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ ο οποίος ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις μνημονιακές επιταγές για ένα «μικρό επιτελικό κράτος» και οδηγεί στην πλήρη αποδιάρθρωση και διάλυση των υπηρεσιών, στην αδυναμία υλοποίησης των στοιχειωδών υποχρεώσεων απέναντι σε μνημεία και πολίτες, στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.
 • Άμεση προκήρυξη θέσεων εργασίας για μόνιμο προσωπικό, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ώστε να στελεχωθούν τα υποστελεχωμένα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι με καταρτισμένο φυλακτικό προσωπικό και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους, η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και η επιβίωση του κλάδου των Αρχαιοφυλάκων.
 • Άμεση σύνταξη καθηκοντολογίου του κλάδου, που θα ορίζει ευκρινώς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, έτσι ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες των χώρων, αλλά και να εξασφαλίζονται οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.
 • Διεύθυνση Φύλαξης–Πληροφόρησης, Τμήμα Φύλαξης–Πληροφόρησης ανά Εφορεία, Γραφείο φύλαξης σε κάθε επισκέψιμο Χώρο η Μουσείο. Σε όλες τις παραπάνω θέσεις να προΐσταται αρχαιοφύλακας.
 • Αξιοκρατία στις θέσεις ευθύνης. Κριτήριο για ανάληψη θέσης ευθύνης να είναι τα τυπικά προσόντα και όχι η κομματική ταυτότητα των Αρχιφυλάκων, που οδηγεί σε διαχωρισμούς μεταξύ των εργαζομένων, με τον Αρχιφύλακα να λειτουργεί σαν εκπρόσωπος της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το συμφέρον του Χώρου και των εργαζομένων.
 • Την αποτροπή μετατροπής των Μεγάλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, (βλέπε Μουσείο Κανελλοπούλου), και την προσπάθεια συνδιαχείρισης με ιδιώτες και εκχώρησης μουσείων και χώρων (βλέπε Βραυρώνα-Κεραμεικός), προκειμένου να μην περάσει η ιδιωτικοποίηση που θα σήμαινε απολύσεις, ιδιωτική φύλαξη και αλλαγή στις εργασιακές μας σχέσεις, αλλά και στην ποιότητα υπηρεσιών των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων.
 • Θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος: η προστασία των θέσεων εργασίας των Αρχαιοφυλάκων στο ΥΠΠΟΑ προϋποθέτει τη νομική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
 • Άμεση διεκδίκηση ακόμα και με δικαστική προσφυγή για την ανταποδοτικότητα των κρατήσεων στους Αρχαιοφύλακες και τον υπολογισμό της προσφερόμενης υπερεργασίας έως πέντε χρόνια συντάξιμου χρόνου.
 • Να δοθεί σε όλους τους Αρχαιοφύλακες το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που προβλέπεται στο Ν. 4024, και στο οποίο ήδη έχει ενταχθεί ο κλάδος των Νυχτοφυλάκων και των εργατοτεχνιτών.
 • Καταβολή του νυχτερινού επιδόματος στους νυχτοφύλακες του ΥΠΠΟΑ.
 • Νομική κάλυψη σε όλους τους συναδέλφους για υπηρεσιακά προβλήματα εν ώρα εργασίας
 • Άμεση κάλυψη των ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής για καλύτερη 24ωρη φύλαξη αλλά και για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
 ΚΑΛΕΣΜΑ
   Συναδέλφισσα, συνάδελφε σε καλούμε να υποστηρίξεις το ψηφοδέλτιό μας, γιατί:
 •    Πρέπει να αλλάξουμε την ΠΕΥΦΑ, να τη βγάλουμε από την εσωστρέφεια, τον παραγοντισμό και τη λογική της προσωπικής εξυπηρέτησης και να πιστέψουμε στη δύναμη του ακηδεμόνευτου, μαχητικού και ανυποχώρητου αγώνα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου των Αρχαιοφυλάκων.
 • Γιατί αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων και για την ενότητα του κλάδου χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις και μακριά από προσωπικά ή κομματικά παιχνίδια.
 • Για να παλέψουμε μαζί, ενάντια στην εκμετάλλευση των Αρχαιολογικών Χώρων ή υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρίες σεκιούριτι, γεγονός που θα σήμαινε απολύσεις, διάλυση των εργασιακών σχέσεων, κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα των αρχαιολογικών χώρων.
 • Γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε ως πολιτικό στίγμα όχι την κομματική μας ταυτότητα αλλά τα δικαιώματα των συναδέλφων.
 • Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να έχεις φωνή και ως εργαζόμενος με αξιοπρέπεια να υπερασπίσεις τα δικαιώματα σου.
 • Για να συντονιστούμε με τα υπόλοιπα σωματεία του πολιτισμού και του Δημοσίου και να παλέψουμε ενάντια στα μνημόνια, στους μισθούς πείνας, στις αξιολογήσεις-απολύσεις, στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, στην υποβάθμιση του πολιτισμού.
Συνάδελφοι, μην επιτρέψετε άλλο τον κατήφορο που έχουμε πάρει λόγω της πολιτικής της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Έχουμε την ευκαιρία με τις εκλογές στις 25/1/15 να τους ανατρέψουμε.
 •    Σταματήστε τα σχέδια για ένα μέλλον που δεν μας ανήκει και δεν μας αξίζει.
 •  Φράξτε το δρόμο στις απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, στην διάλυση της ζωής μας.
 •  Συμμετέχετε δυναμικά και μαζικά και στις εκλογές της ΠΕΥΦΑ.
 •  Tιμωρήστε όλους αυτούς που μας έφεραν σε αυτή τη θέση.
 Υποστηρίξτε και δυναμώστε την ανεξάρτητη φωνή της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για ένα νέο ξεκίνημα ενότητας, αντίστασης και αλλαγής.
   ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
 ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΛΑΜΗ
ΠΟΥ ΖΗΤΙΑΝΕΥΕΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΣΦΙΓΓΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Δικαστικό μπλόκο στις απολύσεις Μητσοτάκη

Δικαστικό μπλόκο στις απολύσεις Μητσοτάκη

του Θάνου Πασχάλη

Δεκάδες δικαστήρια σε όλη τη χώρα βάζουν με τις αποφάσεις τους (προσωρινές διαταγές,ασφαλιστικά μέτρα,πρωτόδικες αποφάσεις,αγωγές κλπ ) «ταφόπλακα» στην συμφωνία της Κυβέρνησης με την Τρόικα για 15.000 απολύσεις υπαλλήλων του Δημοσίου μέχρι το τέλος του περασμένου χρόνου.
Παρότι μέχρι σήμερα εκκρεμεί, με βάση τη μνημονιακή δέσμευση, η απόλυση άλλων6.500 υπάλληλων,ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 15.000 απολύσεων στο δημόσιο ,από τους 8.500 που πέρυσι τέθηκαν αρχικά στο καθεστώς της διαθεσιμότητας και στη συνέχεια απολύθηκαν,ελάχιστοι από αυτούς βρίσκονται σήμερα εκτός Δημοσίου.
Αν εξαιρέσει κανείς τους 2.700 υπαλλήλους της πρώην ΕΡΤ που απολύθηκαν με το «λουκέτο»της εταιρείας (δεν υπάρχει πια η νομική οντότητα της πρώην ΕΡΤ ώστε να στραφούν νομικά εναντίον της επιδιώκοντας δικαστικά την
παραμονή τους στην εργασία) και μερικές εκατοντάδες γιατρών και οδοντιάτρων του πρώην ΙΚΑ που επέλεξαν είτε να συνταξιοδοτηθούν είτε να διατηρήσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο αντί να ενταχθούν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στον ΕΟΠΠΥ ,οι υπόλοιποι υπάλληλοι ,όπως σχολικοί φύλακες,διοικητικοί υπάλληλοι στα Πανεπιστήμια και το Πολυτεχνείο,καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών,δημοτικοί αστυνομικοί,αλλά και γιατροί και οδοντίατροι του πρώην ΙΚΑ κλπ παραμένουν κανονικά στην εργασία τους με προσωρινές αποφάσεις δικαστηρίων.
Διαβάστε την απόφαση [εδώ]
«Οι παράνομες απολύσεις των σχολικών φυλάκων,αναφέρει ο δικηγόρος Πέτρος Τσαντίλας που χειρίστηκε επιτυχώς στα δικαστήρια αρκετές υποθέσεις απολυμένων σχολικών φυλάκων,προκαλούν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος για τους Δήμους και τα σχολεία,με αποτέλεσμα να κρίνονται άκυρες από τα δικαστήρια όλης της χώρας.Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην εργασία και την επιβίωση των σχολικών φυλάκων και όχι μόνον αλλά συνάμα και το δημόσιο συμφέρον».
Ειδικότερα από τους 1.500 υπό απόλυση σχολικούς φύλακες η συντριπτική τους πλειοψηφία δικαιώθηκε προσωρινά στα δικαστήρια και σήμερα εργάζεται κανονικά στους Δήμους όλης της χώρας στους οποίους απασχολούνταν έως ότου τεθούν σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια απολυθούν.Το ίδιο ισχύει για τους διοικητικούς υπαλλήλους
Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείου,δημοτικούς αστυνομικούς (που δεν εντάχθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ),γιατρούς και οδοντιάτρους του πρώην ΙΚΑ που εξακολουθούν να διατηρούν το ιδιωτικό τους ιατρείο, και πλήθος αλλων
υπαλλήλων απο διαφόρους φορείς του Δημοσίου.
Διαβάστε την αγωγή των σχολικών φυλάκων του δήμου Αθηναίων [εδώ]
Από τους 8.500 υπαλλήλους που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έως σήμερα Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης εμφανίζει η θα εμφανίσει ως απολυμένους στην Τρόικα (εάν η ΝΔ σχηματίσει Κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 25 Ιανουαρίου) ουσιαστικά εκτος εργασίας τους στο Δημόσιο βρίσκονται το πολύ 4.000-5.000 υπάλληλοι.
Τα δικαστήρια στα οποία προσέφυγαν όσοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα η απολύθηκαν έχουν δικαιώσει προσωρινά τη μεγάλη πλειοψηφία διατάσσοντας να επανέλθουν κανονικά στην εργασία τους (κρίνοντας αντισυνταγματική την απόλυσή τους),ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες τα δικαστήρια επιδικάζουν χιλιάδες ευρώ σε όσους στράφηκαν με αγωγές εναντίον των πρώην φορέων του Δημοσίου που απασχολούνταν ,αμφισβητώντας τις περικοπές που τους επιβλήθηκαν κατά 25% στο βασικό τους μισθό την περίοδο που είχαν τεθεί σε
διαθεσιμότητα.
Ράπισμα στην Κυβέρνηση, χαρακτηρίζει ο εργατολόγος Δημήτρης Περπατάρης,την δικαίωση απο τα Δικαστήρια χιλιάδων απολυμένων υπάλληλων του Δημοσίου.»Πλήρη ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής των απολύσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα συνεπάγονται οι δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν το καθεστώς διαθεσιμότητας και απολύσεων της Κυβέρνησης.Τα Δικαστήρια της χώρας αρνούνται αιτιολογημένα να αποδεχτούν τη νομιμότητα επιλογών που και αιφνιδιαστικές υπήρξαν και χωρίς να προηγηθεί ουσιαστική αξιολόγηση δομών και προσώπων .
Συντελέστηκαν μόνο και μόνο για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση σε δεσμεύσεις που επιβλήθηκαν στην απελθούσα Κυβέρνηση της χώρας.Η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και με τις αποφάσεις της αποκατέστησε το καθεστώς εργασίας και όχι ανεργίας και απολύσεων για εκατοντάδες εργαζόμενους που είχαν ενταχθεί στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα υπο καθεστώς νομιμότητας,διαφάνειας και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.»
Όταν τον Φεβρουάριο η Τρόικα επανέλθει για την τελική διαπραγμάτευση με την νέα Κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές και ζητήσει τη λίστα με τα 15.000 ονόματα δημοσίων υπαλλήλων που απολύθηκαν με βάση τη μνημονιακή δέσμευση , ζήτημα είναι, εάν σε αυτή περιλαμβάνεται αριθμός περισσότερος από 4000-5000 υπαλλήλους.
Στην ουσία πρόκειται για φιάσκο του Κυριάκου Μητσοτάκη που ενώ εμφανιζόταν ότι τηρεί τις συμφωνίες με την Τρόικα,στην πράξη το αποτέλεσμα κρίνεται λειψό και αποτυχημένο. Από τη μια λόγω των δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους περισσότερους από τους 8.500 απολυμένους στο Δημόσιο,και από την άλλη λόγω της σκόπιμης καθυστέρησης στην απόλυση άλλων 6.500 υπαλλήλων που έπρεπε να έχουν γίνει έως τα τέλη του 2014.
Με ένα λόγο τι Μανιτάκης (κατηγορήθηκε για κωλυσιεργία στη διαθεσιμότητα των 25.000 υπαλλήλων) τι Μητσοτάκης..
Πηγή: ereportaz.gr
Το Κουτί της Πανδώρας