Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

H Μεγάλη Συγκέντρωση του ΟΧΙΠαρ 3.7.15, σύνταγμα 7:30, H Μεγάλη Συγκέντρωση του ΟΧΙ

Παρ 3.7.15, σύνταγμα 7:30, H Μεγάλη Συγκέντρωση του ΟΧΙΚάνουν τα πάντα για να μας φοβίσουν, αλλά ξεχνούν ότι μετά από πέντε χρόνια με μνημόνια και τρομοκρατία έχουμε κλείσει οριστικά τους λογαριασμούς μας με το φόβο.
Μας εκβιάζουν, προσπαθούν να μας ταπεινώσουν.
Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα πάρουν την απάντησή τους. Από αυτές τις σπουδαίες ιστορικές απαντήσεις που μόνο οι λαοί ξέρουν να δίνουν. Και ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει ότι ξέρει να μάχεται και να κερδίζει.
Οι δανειστές θέλουν να καταργήσουν τη Δημοκρατία. Το δικαίωμα να μιλάμε εμείς, να αποφασίζουμε εμείς. Είμαστε μια κυρίαρχη χώρα και ένας ισχυρός λαός.
ΝΑΙ λένε ο καταστροφείς, οι εραστές του χρήματος, οι δυνάστες μας.
ΝΑΙ λένε τα διαπλεκόμενα κανάλια.
Οι χορτάτοι από τις τηλεοράσεις λένε ΝΑΙ εις βάρος όσων δεν έχουν φωνή, της μεγάλης βουβής πλειοψηφίας που 5 χρόνια τώρα δεν ρωτήθηκε ΠΟΤΕ για ΤΙΠΟΤΑ.
Έφτασαν στο σημείο να αποκαλέσουν το δημοψήφισμα πραξικόπημα, όσοι νομίζουν ότι η χώρα τους ανήκει!
Το «ΟΧΙ» την Κυριακή θα είναι η αδιαπραγμάτευτη νίκη της Δημοκρατίας.
Οι δανειστές θέλουν να μας στερήσουν τη ζωή. Το δικό μας «ΟΧΙ» είναι η απάντηση της ζωής, η δύναμη της ζωής.
Προσπαθούν να μας απομονώσουν, αλλά τα αδέρφια μας σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο δίνουν τη μάχη του «ΟΧΙ» μαζί μας.
ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΛΕΕΙ «ΟΧΙ» μαζί μας.
ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ φωνάζει στο πλευρό μας για το δικαίωμα στη Ζωή, τη Δημοκρατία και την Αξιοπρέπεια.
Προσπαθούν να μας διχάσουν. Κάνουν λάθος ο λαός και οι ανάγκες του είναι μια μεγάλη αλυσίδα, ο ένας πλάι στην άλλη.
Πάμε δυνατά να δυναμώσουμε το «ΟΧΙ».
Να μπούμε όλοι και όλες στο μεγάλο κύκλο της Δημοκρατίας.

Το «ΟΧΙ» την Κυριακή 5 Ιουλίου είναι η πιο θετική ψήφος.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Ταμείο αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού-έκδοση εγκυκλίου κατασκηνώσεων

Από το Ταμείο αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού εκδόθηκε σήμερα (1/7/15) η εγκύκλιος σχετικά με την συµµετοχή των Παιδιών των υπαλλήλων σε Κατασκηνώσεις για έτος 2015


ΕΓΚΥΚΛΊΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Tροίας 43 Αρ. Πρωτ. 228
Ταχ. Κώδικας : 112 57
Τηλέφωνο : 210 82 32 903
FAX : 210 82 24 767
Web Site : www.taypyppo.gr
E-mail : tayyp@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Όλους τους µονίµους και επί
συµβάσει εργασίας αορίστου
χρόνου υπαλλήλους
Πολιτισµού & Αθλητισµού
του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
και των Νοµικών Προσώπων,
που εποπτεύονται από αυτό,
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας
(διά των κ. κ. Προϊσταµένων τους)
ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Τοµέας Πολιτισµού)
Γραφείο Αναπλ. Υπουργού,
κ. Νίκου Ξυδάκη
2. Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.
∆ιοσκούρων 1β΄
105 55 – ΑΘΗΝΑ
3. Α΄/ βάθµια Συνδικαλιστικά
Σωµατεία και Συλλόγους
Υπαλλήλων Υπ.Πο.ΘΕΜΑ:  Συµµετοχή Παιδιών σε Κατασκηνώσεις το 2015
Σε συνέχεια έγκρισης εντάλµατος χρηµατοδότησής µας από το ΤΑΠΑ µε ποσό ύψους
167.000,00 ΕΥΡΩ µετά από συµφωνία που είχε επιτευχθεί, µεταξύ της Πολιτικής
Ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Τοµέας Πολιτισµού) και της «Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων Υπ.Πο.», σας πληροφορούµε, ότι δίνεται η -µε τη µεσολάβηση του
Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.- δυνατότητα συµµετοχής σε κατασκηνώσεις παιδιών, µονίµων και µε
σύµβαση εργασίας ιδ. δικαίου αορ. χρόνου υπαλλήλων Πολιτισµού & Αθλητισµού
του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και των νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και
είναι απογραµµένοι στο Ταµείο µας, ηλικίας από 6 έως 14 ετών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, λοιπόν, για οικονοµία του χρόνου και µη απώλεια των
δικαιωµάτων συµµετοχής σε καµία από τις τρεις θερινές κατασκηνωτικές περιόδους,
οι γονείς/δικαιούχοι που ενδιαφέρονται κρίνεται αναγκαίο :

(α) Να δηλώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται, συµπληρώνοντας και υποβάλλοντας
στο Ταµείο µας µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο το συνηµµένο «Υπόδειγµα Α΄»
αίτησης / δήλωσης, το συντοµότερο δυνατόν και πάντως πριν τις 11 Ιουλίου
2015, επισυνάπτοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται.

(β) Μετά την εκ µέρους τους πληρωµή του ποσού συµµετοχής του παιδιού (ή
παιδιών) τους στην κατασκήνωση που έχουν επιλέξει, θα πρέπει να επισυνάψουν το
νόµιµο αποδεικτικό πληρωµής, το οποίο θα έχει εκδοθεί στο όνοµά τους, στο
συνηµµένο «Υπόδειγµα Β΄», και να µας το αποστείλουν, προκειµένου να τους
επιστραφεί το ποσό, µε το οποίο θα συµβάλλουµε φέτος στην όλη διαδικασία, µε
κατάθεση στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασµό, που τηρείται στο Ταµείο
µας.
Με έµφαση σηµειώνουµε :

Ι. Άσχετα προς το τυχόν πρωθύστερο έκδοσης της παρούσης εγκυκλίου επιστολής
µας, υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας έχουν και οι δικαιούχοι / γονείς, των
οποίων τα παιδιά έχουν ήδη συµµετάσχει ή συµµετέχουν ήδη σε προγράµµατα της
Α΄ Κατασκηνωτικής Περιόδου 2015.

ΙΙ. (α) Το ποσό µε το οποίο θα συµµετάσχει το Ταµείο µας ανά περίπτωση,
υπολογίζεται µε βάση το ισχύον φετινό κρατικό τιµολόγιο των είκοσι οκτώ (28,00) €
ανά ηµέρα συµµετοχής σε ιδιωτική κατασκήνωση (του ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένου)
και θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασµό του αιτούντα γονέα υπαλλήλου.

(β) Υποβάλλοντας ο υπάλληλος το αποδεικτικό του ποσού της δαπάνης που θα έχει
πραγµατοποιήσει, θα του επιστρέφεται από το Λογιστήριό µας:
 (β.1) ακέραιο µεν, αν
είναι ίσο ή µικρότερο του πηλίκου της διαίρεσης του ποσού των 167.000,00 ΕΥΡΩ
της χρηµατοδότησής µας, διά του αριθµού των δικαιουµένων αιτούντων, και µε τον
όρο ότι δεν ξεπερνά το ύψος του ισχύοντος κρατικού τιµολογίου,
 (β.2) µέρος αυτού δε, στην περίπτωση που το ως άνω πηλίκο, είναι µικρότερο του ποσού που θα
αναγράφει το υποβαλλόµενο τιµολόγιο, λόγω αθρόας υποβολής αιτήσεων
δικαιουµένων υπαλλήλων.

ΙΙΙ. Η, εκ µέρους του Ταµείου µας, οικονοµική συµβολή στις φετινές κατασκηνωτικές
δαπάνες των γονέων / δικαιούχων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα και θα
τηρήσουν την υποδεικνυόµενη διαδικασία, θα ξεκινήσει είκοσι (20) µέρες µετά τη
λήξη της Γ΄ Κατασκηνωτικής Περιόδου, µε την προϋπόθεση βέβαια, ότι, µέχρι τότε,
θα έχει εκταµιευθεί το εγκριθέν ποσό της χρηµατοδότησής µας.

Σχετικές πληροφορίες για το θέµα και έντυπα µπορούν να αναζητηθούν στα γραφεία
µας (Τροίας 43, 6ος όροφος) στις ώρες 09:00΄π.µ. έως 14:00΄ µ.µ.) και στους
ιστότοπους: (α) www.poeyppo.gr, και (β) www.ergatotexnites.gr, καθώς ο δικός µας
ιστότοπος βρίσκεται υπό ανακατασκευή..-

Συνηµµένα:
 1. Ένα (1) υπόδειγµα αιτήσεως
συµµετοχής παιδιού σε κατασκήνωση
2. Ένα (1) υπόδειγµα αιτήσεως
κάλυψης εξόδων συµµετοχής
παιδιού σε κατασκήνωση.
(Παρακαλούµε να φωτοαναπαραχθούν µε την ευθύνη των Υπηρεσιών για διανοµή
και διευκόλυνση των υπαλλήλων τους.)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α΄

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τροίας 43 - 112 57 - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 82 32 903 – FAX 210 82 24 767 - Web Site : www.taypyppo.gr
ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 20…..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΪΟ∆ΟΣ
1. ΑΠΟ ………. ΜΕΧΡΙ …..…………
2. ΑΠΟ …....…. ΜΕΧΡΙ …..…..……
3. ΑΠΟ …....…. ΜΕΧΡΙ …..……..…
4. ΑΠΟ …....…. ΜΕΧΡΙ …..…..……
……. / …….. / 20…..
Επισυνάπτοντας φωτ/φο της πρώτης σελίδας του ασφαλιστικού βιβλιαρίου κάθε
παιδιού προς απόδειξη της σχέσης και ηλικίας,
……. ΑΙΤ…………..
………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΟΝΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΟΝΟΜΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
Ο∆ΟΣ ..........…………………….……………
ΑΡΙΘ.............……Τ.Κ. …..…….……………
ΠΟΛΗ …………………….…………………...
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :
Ο∆ΟΣ ..........……………….……………
ΑΡΙΘ.......……Τ.Κ. ….…….……………
ΠΟΛΗ …………………………………...
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : …………………………..
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ : …………………………..
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ : …………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …………………………..
. .. ………………………..
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ : …….………
…………………………………..………………
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ : ……………..…….
……………………………………………….…
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
ΜΟΝΙΜΟΣ ………………...….…..
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ………...….
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΑΦΜ: …………………………………………
∆ΟΥ : …………………………………………
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ: …………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β΄


ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
…….. / …….. / 20…..
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………..…………….………
ΟΝΟΜΑ: …………………..…….…………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………………..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ : ………………………………………………..
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
Ο∆ΟΣ ..........………………….………………… ΑΡΙΘ...........……
Τ.Κ. ….…….…………… ΠΟΛΗ …………………………………...
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : …………………………..
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ : …………………………..
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ : …………….………………..
Προς,
Ταµείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπ.Πο.
Τροίας 43
112 57 – ΑΘΗΝΑ
(διά τ………………….………………………………………)
( Αναγράφεται η Υπηρεσία του Υπαλλήλου)
ΘΕΜΑ: «Υποβολή Οικονοµικού Παραστατικού
για την Κάλυψη Μέρους Εξόδων
Συµµετοχής Παιδιού σε Κατασκήνωση»
ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρωτ. ………/..…-…..-.20….. έγγραφό σας
*
Σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό, µετά την κοινοποίηση νεώτερης σχετικής µε το
θέµα εγκυκλίου σας, υποβάλλω συνηµµένα το αριθ.
……………………………………………………………….………..……………….. ποσού
(Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αποστελλόµενου πρωτότυπου οικονοµικού παραστατικού)
………………… ΕΥΡΩ (του ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένου) που εκδόθηκε από
………………………..…………………………………. και αφορά στη δαπάνη του/των
(Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του Εκδότη του ως άνω οικονοµικού παραστατικού)
παιδιού/ών µου ………………………………………………………………………………
…………………….. στην κατασκήνωση ……………………………………………………
(Αναγράφονται το/τα Ονοµατεπώνυµο/α του/των Παιδιού/ών και η Επωνυµία της Κατασκήνωσης)
Παρακαλώ, να πιστώσετε τον τραπεζικό λογαριασµό µου που τηρείται στο αρχείο
σας, µε το ποσό που δικαιούµαι από το Ταµείο σας για τον παραπάνω λόγο.-
………. Αιτ………………
………………………………….

* Τίθεται ο αρ. πρωτ. και η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.


Καλώς ήρθατε !
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
TAYPYPPO.GR

Διάθεση εισιτηρίων σχετικά με την χωρίς καταβολή μετρητών -Ανακοίνωση Π.Ε.Υ.Φ.Α.


Διάθεση εισιτηρίων σχετικά με την χωρίς καταβολή μετρητών -Ανακοίνωση Π.Ε.Υ.Φ.Α.


1/7/2015

Π.Ε.Υ.Φ.Α. σχετικά με διάθεση εισιτηρίων χωρίς καταβολή μετρητών
Συνάδελφοι,


Με αφορμή έντυπο / υπόδειγμα που στάλθηκε στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων (ταμίες / διαχειριστές εισιτηρίων), με την συμπλήρωση του οποίου θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους γκρουπ τουριστών, χωρίς καταβολή μετρητών, η ΠΕΥΦΑ εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της σ’ αυτόν τον τρόπο απέστειλε στους αρμοδίους του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και Τ.Α.Π.Α. το ακόλουθο Υπόμνημα:

« Θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την έντονη αντίθεσή μας, όσον αφορά, τον τρόπο αγοράς και εξόφλησης εισιτηρίων επίσκεψης γκρουπ / τουριστών σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, με την συμπλήρωση και μόνο στοιχείων, του τουριστικού γραφείου –ξεναγού κτλ., σε έντυπο υπόδειγμα που αποστείλατε στους κατά τόπους ταμίες/διαχειριστές, μέλη του Σωματείου μας.

Επειδή θεωρούμε ότι ο τρόπος αυτός, ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους συμμετέχουν σ’ αυτή την διαδικασία και ειδικά σε περιπτώσεις που δεν καταβληθούν τα οφειλόμενα χρήματα υπέρ του ΤΑΠΑ, σας καλούμε να επανεξετάσετε τον τρόπο αυτό, προκειμένου να υπάρξει πλήρης νομική προστασία και κάλυψη των υπαλλήλων.

Αναμένουμε άμεσα τις ενέργειές σας.


Ενημερώνουμε δε τα μέλη μας, ταμίες / διαχειριστές, ότι είναι ατομική ευθύνη του καθενός η συμμετοχή του σε αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία.»


Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ
Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                             Γιώργος Δημακάκος

Χωρίζω τα τσανάκια μου


Χωρίζω τα τσανάκια μουΤου Θανάση Καρτερού
<<θέλω να απαντήσω με το ΟΧΙ..... Πρέπει κανείς να αποφασίζει σε κάποιες κρίσιμες στιγμές αν είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη -και τον κίνδυνο- να ζει σαν άνθρωπος...

Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και τους καλούς εχθρούς φυσικά. Και γι' αυτό νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το πάρει η καθεμιά και ο καθένας μας προσωπικά. Μάλιστα προσωπικά. Και προσωπικά δηλώνω ότι δεν θα ψηφίσω ΟΧΙ μόνο για τα τελεσίγραφα των δανειστών, το θράσος των εκβιαστών, την υπεροψία του Ντάισελμπλουμ και την εμπάθεια που αποπνέει για τους Έλληνες -συνεπώς και για μένα- κάθε λέξη του Σόιμπλε και των κλώνων του.
Α, ναι, θέλω να τρίψω το ΟΧΙ μου στα μούτρα τους. Θέλω να ηττηθεί η απεχθής και καλοπληρωμένη σιγουριά ότι θα περνάει πάντα το δικό τους. Θα ψηφίσω όμως ΟΧΙ και γιατί θέλω να ηττηθεί, οριστικά, αποφασιστικά, συντριπτικά, το φθαρμένο, γκρίζο, σάπιο σύστημα εξουσίας, που, αφού σταύρωσε την Ελλάδα, μόλυνε τον κοινωνικό ιστό με την αναξιοκρατία, τη ρεμούλα και το ρουσφέτι, τώρα θέλει να μοιραστεί με τους δανειστές και τα ιμάτιά της.
Έχω άποψη με ποιον είναι όλοι αυτοί -παλιοί με γραβάτες και νεότεροι με σακίδιο. Και με ποιον είναι οι ολιγάρχες των ειδήσεων, οι στρατάρχες των καταδύσεων στα δημόσια ταμεία, οι αυλάρχες των χορηγήσεων. Έχω άποψη για τη διαπλοκή και για όλους εκείνους που βλέπουν την πατρίδα ως έδεσμα και εμάς ως εμπόδιο στη λαιμαργία τους. Και θέλω να τρίψω το ΟΧΙ μου στα χαρούμενα από το νταβατζιλίκι των δανειστών μούτρα αυτών των νταβατζήδων της Ελλάδας.
Δεν αισθάνομαι και δεν θέλω καμιά ομοψυχία με όλους αυτούς τους εκπροσώπους των δανειστών και τους ευνοημένους των δανεικών. Θέλω το ΟΧΙ μου -και το ΟΧΙ του καθενός μας- να είναι μια δήλωση ότι χωρίζω τα τσανάκια μου απ' αυτούς. Οριστικά και εριστικά. Πολιτικά και προσωπικά. Η δημοκρατία μού δίνει αυτή την ευκαιρία. Την παίρνω. Αρκεί να θυμάμαι και να θυμόμαστε όλοι -και η κυβέρνηση- ότι άλλο σημαίνει η δημοκρατία για το θύμα κι άλλο για τον θύτη.
Και τέλος θέλω να απαντήσω με το ΟΧΙ μου σε όσους κηρύσσουν την ηρεμία της υπακοής. Την ομαλότητα της πειθαρχίας. Τη σταθερότητα της υποταγής. Το ζήτημα είναι άκρως προσωπικό. Πρέπει κανείς να αποφασίζει σε κάποιες κρίσιμες στιγμές αν είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη -και τον κίνδυνο- να ζει σαν άνθρωπος...

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Δημοψήφισμα-Ανακοίνωση Δημοκρατικής συνεργασίας

Ανακοίνωση Δημοκρατικής συνεργασίας για το Δημοψήφισμα


Ανακοίνωση Δημοκρατικής συνεργασίας για το Δημοψήφισμα
Αθήνα 30/7/2015
“Άκου λοιπόν:Είτε φταις, είτε όχι,σαν δε μπορείς άλλο να παλέψεις, θα πεθάνεις”…Bertolt Brecht
Συνάδελφοι,
Η απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε δημοψήφισμα ενάντια στα σχέδια της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπαλληλικού της προσωπικού στην Ελλάδα, είναι απόλυτα σωστή γιατί μετά τις τελευταίες εξελίξεις, τόσο από την στάση του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου, όσο και από τις δηλώσεις Σαμαρά για την ανάγκη δημιουργίας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής άρχουσας τάξης είναι η πτώση της Κυβέρνησης του Σύριζα.
Είναι πολιτικοί οι λόγοι και όχι οικονομικοί που οι Ευρωπαίοι θέλουν να επιβάλλουν εξευτελιστικούς όρους στην κυβέρνηση του Σύριζα και να οδηγήσουν τον Ελληνικό λαό στην εξαθλίωση και την Κυβέρνηση στην απομόνωση και στο τέλος στην πτώση της. Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή αστική τάξη έχει θορυβηθεί από το γεγονός ότι ο Ελληνικός λαός ανέδειξε στην Κυβέρνηση ένα κόμμα της Αριστεράς με πρόγραμμα το οποίο χτυπάει τις μονεταριστικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Δεν θέλουν να αποτελέσει η Ελληνική Κυβέρνηση παράδειγμα μίμησης για τους Ευρωπαϊκούς λαούς και να τους ξεσηκώσει ενάντια στις πολιτικές λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη. Το μήνυμα είναι σαφές «ΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» και γι’ αυτό οι διαρκείς αλλαγές και οι όλο και πιο παράλογες απαιτήσεις.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος, παρά τις δυσκολίες που όλοι καταλαβαίνουν ότι έχει μια σύγκρουση με το διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ψυχολογία μεγάλου μέρους της Ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων εργαζόμενων μεταβλήθηκε και από την απογοήτευση που αισθανόταν μετά τις διαρκείς υποχωρήσεις της Κυβέρνησης στις πιέσεις τις Ε.Ε., επικράτησε ο ενθουσιασμός και η διάθεση για αγώνα.
Βλέποντας τη μεταστροφή του κόσμου, προκειμένου να καταφέρουν τους στόχους τους, διαμορφώνουν καθημερινά ένα κλίμα τρομοκρατίας και εκβιασμού που καλλιεργούν τα ΜΜΕ, τα οποία όλα βρίσκονται στα χέρια μεγάλοεπιχειρηματιών, οι οποίοι εκτρέφονται από τις κρατικές προμήθειες και το κύκλωμα διαπλοκής. Θέλουν με κάθε τρόπο καλλιεργώντας ένα κλίμα πανικού να απομονώσουν την Κυβέρνηση από την κοινωνία και να την κάνουν πιο ευάλωτη στις πιέσεις. Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα λειτουργούν και τα περίφημα «φιλοευρωπαϊκά» κόμματα (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ), τα οποία είναι οι εσωτερικοί πολιτικοί υποστηρικτές των εντολών του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου.
Παρ’ όλες τις εικόνες των ΑΤΜ, βενζινάδηκων, άδειων ραφιών κ.λ.π.), το κλίμα της διάθεσης για αγώνα δεν έπεσε. Η μεταβολή στο ψυχολογικό ισοζύγιο είναι σημαντική και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων δείχνει να μην επηρεάζεται από τους διαρκείς εκβιασμούς.
Ναι στο δημοψήφισμα σημαίνει: πιστή συνέχεια της «μνημονιακής πολιτικής», λεηλασία του ιδιωτικού και δημόσιου πλούτου, εξαθλίωση των Ελλήνων, περισσότερες αυτοκτονίες, μετανάστευση, υποταγή, εξόντωση ενός λαού και μιας χώρας, θα είναι ένας τρόμος χωρίς τέλος, χωρίς καμία προοπτική ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση.
Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να είναι θεατές μπροστά σε όλα αυτά που εξυφαίνονται σε βάρος τους. Οφείλουν να δώσουν τη σκληρή πολιτική μάχη για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών της λιτότητας και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Όλοι στον αγώνα με ένα μεγάλο ΟΧΙ σε όλα αυτά που μας επιβάλλουν,για να ανοίξουμε ταυτόχρονα τον δρόμο προς την κοινωνική αλλαγή.
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ
Για τη Δημοκρατική Συνεργασία: Γιάννης Δελνιώτης, Παναγιώτης Τσιντώνης, 
Κέρκυρα Χαρχάλου

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Αμεση αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας

Άμεση   αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας

[Η Ναυτεμπορική]: Άμεση εκκίνηση των εργασιών αναστήλωσης του γεφυριού της Πλάκας
Η άμεση εκκίνηση των εργασιών αναστήλωσης του γεφυριού της Πλάκας αποφασίστηκε και σχεδιάστηκε σήμερα στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του αν. Υπουργού Πολιτισμού Νίκου Ξυδάκη με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, του Πρύτανη του ΕΜΠ Ιωάννη Γκόλια και του Δημάρχου Βορείων Τζουμέρκων Ιωάννη Σεντελέ, καθώς και του Αντιδημάρχου Βορείων Τζουμέρκων Δημήτρη Τσιλογιάννης, της κοσμήτορος της Αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ Ελένης Μαΐστρου, του καθηγητή Μεταλλευτικής ΕΜΠ Δημήτρη Καλιαμπάκου, της προϊστάμενης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπ. Πολιτισμού Ευγενίας Γατοπούλου και της διευθύντριας Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων Αμαλίας Ανδρουλιδάκη.
Συμφωνήθηκε κοινό χρονοδιάγραμμα ενεργειών ώστε να ξεκινήσουν πάραυτα οι πρώτες εργασίες στην περιοχή της Πλάκας, με στόχο να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2016. Συνάπτεται προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, του ΕΜΠ και του δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Φορέας υλοποίησης του έργου η περιφέρεια Ηπείρου. Συστήνεται επίσης επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών, καθώς και μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την υποδοχή δωρεών και χορηγιών. Ο πρύτανης του ΕΜΠ ενημέρωσε τον υπουργό για την παρουσίαση μελετών από καθηγητές και φοιτητές του ΕΜΠ για το γεφύρι της Πλάκας, η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.
«Το υπουργείο Πολιτισμού εγγυάται από την πλευρά του κράτους την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου. Οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία ενώ δωρητές, όπως η οικογένεια Λούλη, έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να προβούν σε δωρεές ώστε να προχωρήσει η αναστήλωση του ιστορικού γεφυριού. Η σημερινή σύσκεψη επιβεβαίωσε τη σύμπνοια όλων των εμπλεκομένων φορέων» δήλωσε ο αν. Υπουργός Πολιτισμού μετά το πέρας της σύσκεψης.

Η διάσημη τοιχογραφία του «Ψαρά» εκτίθεται στη ΘήραΗ διάσημη τοιχογραφία του «Ψαρά» εκτίθεται στη Θήρα


Δελτίο Τύπου
25/6/2015
Η διάσημη τοιχογραφία του «Ψαρά» εκτίθεται στη ΘήραΣύνδεσμος ενσωματωμένης εικόνας
Η διάσημη και άρτια διατηρημένη τοιχογραφία του «Ψαρά» από τη δυτική οικία της προϊστορικής πόλης στο Ακρωτήρι Θήρας εμπλουτίζει από τις 25 Ιουνίου τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Προϊστορικής Θήρας.
Ο «Ψαράς», ένα από τα σπουδαιότερα έργα της αιγιακής μεγάλης ζωγραφικής των προϊστορικών χρόνων, εκτίθεται για πρώτη φορά στον τόπο εύρεσής του, τη Θήρα, σχεδόν 45 χρόνια μετά την εύρεση και συντήρησή του.

ΥΠΠΟ: Σκέψεις για διοικητική αυτοτέλεια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Μετά το καλοκαίρι οι νέες τιμές εισιτηρίων

ΥΠΠΟ: Σκέψεις για διοικητική αυτοτέλεια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΥΠΠΟ: Σκέψεις για διοικητική αυτοτέλεια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Το ενδεχόμενο το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο να αποκτήσει αυτοδιοικητική αυτοτέλεια εξετάζει ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε συνέντευξή του στηνΕφημερίδα των Συντακτών. 

Σε συνέντευξη του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο κ. Ξυδάκης αναφέρει ότι «έχω στο μυαλό μου το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο να αποκτήσει αυτοδιοικητική αυτοτέλεια, κυρίως να αναπτύξει την εξωστρέφειά του, την εκμετάλλευση προϊόντων του σε συνεργασία πάντα με το Ταμείο. Η θητεία του διευθυντή του να μην εξαρτάται από τον εκάστοτε υπουργό. Να έχει συμβούλιο που να υποστηρίζει τη διεύθυνση επιστημονικά και διοικητικά, να βρίσκει πόρους, χορηγούς. Αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να επεκταθεί σε 4-5 μεγάλα μουσεία» .

Για το Μουσείο της Ακρόπολης, που λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ο κ. Ξυδάκης αναφέρει ότι πρέπει να ενταχθεί στενότερα στο εθνικό δίκτυο μουσείων και μοιράζεται τα έσοδά του. «Το μουσειάκι στη Ρούμελη ή στη Μακεδονία πώς θα συντηρηθεί; Ο πλούσιος να βοηθάει τον φτωχό» επισημαίνει.

Ως προς τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ο κ. Ξυδάκης διευκρινίζει ότι οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά το καλοκαίρι «για να μην αιφνιδιάσουμε την τουριστική οικονομία».

Ο κ. Ξυδάκης τάσσεται υπέρ των χορηγιών από ιδιώτες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τονίζοντας πως η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα γίνει με χρήση και χορηγικών πόρων, ενώ επιβεβαιώνει ότι το Ίδρυμα Λεβέντη προτίθεται να χρηματοδοτήσει την ανέγερση μουσείου στη Δήλο. Για το συγκεκριμένο έργο, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρει ότι «χρειάζονται μουσειολογικές προδιαγραφές και να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για ένα μουσείο, που θα είναι μεγάλο άλμα».

Απαντώντας σε όσους διαφωνούν με το θέμα των χορηγιών, ο κ. Ξυδάκης τονίζει: «Όλα θα είναι απολύτως οριοθετημένα και διαφανή. Η βασική θέση μας είναι ότι το χορηγικό χρήμα που εισέρχεται στον δημόσιο χώρο ως δωρεά για έργο κοινής ωφέλειας, αυτομάτως γίνεται δημόσιο και υπακούει στους κανόνες του. Το θέλουν οι δωρητές και το κράτος, που είναι θεματοφύλακας. Η Ελλάδα πάντα είχε ευεργέτες και δωρητές».

Για το ΕΣΠΑ 2016-2020, ο κ. Ξυδάκης αναφέρει ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια έργα θα ενταχθούν, καθώς «τώρα αρχίζει η διαδικασία ένταξης σε εθνικό επίπεδο». «Συζητάμε με τον μεγάλο συντονιστή που είναι το υπουργείο Οικονομίας, με τις περιφέρειες. Έχουμε προτάσεις. Οι εντάξεις θα αρχίσουν τον επόμενο μήνα και θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Οκτώβριο» δηλώνει, διευκρινίζοντας πως τα έργα είναι πολύ λιγότερα γιατί είναι συρρικνωμένο το ΕΣΠΑ.

Τέλος, αναφορικά με την Αμφίπολη ο κ. Ξυδάκης επισημαίνει πως «είμαστε στη φάση της συντήρησης, της αναστήλωσης, της μελέτης». Προαναγγέλλει, επίσης, ότι προγραμματίζεται άμεσα να μεταβούν κλιμάκια για συντήρηση. «Θα κατατεθεί λεπτομερές πλάνο και θα βγαίνουν κονδύλια. Και στο μεταξύ η ανασκαφέας μελετάει τα ευρήματα για να προχωρήσει στην επιστημονική ανακοίνωση. Το φθινόπωρο την περιμένουμε» σημειώνει.

http://www.tanea gr

Εθελοντική εργασία- Δεν είδα τίποτα… δεν γνωρίζω τίποτα

Δεν είδα τίποτα… δεν γνωρίζω τίποτα

Πλήρη άγνοια δηλώνει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ για το έγγραφο που αποκάλυψε ο Ημεροδρόμος και καλεί τους διευθυντές να διατυπώσουν προτάσεις για εθελοντική εργασία

ceb1cf80cf8c-cf80cf81cf8ccf83cf86ceb1cf84ceb7-cebaceb9cebdceb7cf84cebfcf80cebfceafceb7cf83ceb7-cf84cf89cebd-ceb5cebacf84ceaccebacf84
Μετά από σχεδόν δύο 24ώρα από την ώρα που ο Ημεροδρόμος αποκάλυψε το έγγραφο για εθελοντική εργασία που διακινήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ, απάντησε επιρρίπτοντας όλη την ευθύνη για τη σύνταξη του εγγράφου στην Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ αναφέρει: «διευκρινίζεται ότι το έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς αναφορικά με την προσφορά εθελοντικής εργασίας αποτελεί προσωπική πρωτοβουλία της. Εστάλη δε κατά παρερμηνεία των λεχθέντων σε συσκέψεις της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του υπουργείου, που έγιναν προ διμήνου. Και κατά παρερμηνεία του εγγράφου της αν. Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού κυρίας Μαρίας Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη που ακολούθησε αμέσως μετά και αναφερόταν σε πλήθος θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τις συσκέψεις αυτές».
Ποια είναι όμως τα λεχθέντα που παρερμηνεύτηκαν; Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας στις συσκέψεις που έγιναν τον Απρίλιο με την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας διατυπώθηκαν σποραδικά και περιορισμένα προτάσεις για αξιοποίηση εθελοντών, οι οποίες και αποτυπώθηκαν στο ενημερωτικό έγγραφο της αν. Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού, Μ. Βλαζάκη ως θέματα «που χρήζουν νομικής επεξεργασίας ή νομοθετικής παρέμβασης». Στα θέματα αυτά μεταξύ άλλων ήταν η προστασία σπηλαίων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, πολιτιστική χορηγία, απασχόληση εθελοντών κ.ά.
Προκύπτουν, όμως, τα εξής εύλογα ερωτήματα:
  • Στις προτάσεις περί εθελοντικής απασχόλησης ποια ήταν η πολιτική θέση που πήρε ο Ν. Ξυδάκης ως πολιτικός προϊστάμενος του Πολιτισμού; Τάχθηκε υπέρ ή κατά;
  • είναι ποτέ δυνατόν έγγραφο, που καλεί τους προϊσταμένους να τοποθετηθούν σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η εθελοντική εργασία σε χώρους που αγκομαχούν λόγω υποστελέχωσης, να έχει συνταχθεί έχοντας πλήρη άγνοια η πολιτική ηγεσία;
  • Ας δεχθούμε, όμως, ότι η πολιτική ηγεσία είχε άγνοια. Εξάλλου στο επίμαχο έγγραφο δεν υπήρχε κοινοποίηση στο γραφείο του αν. Υπουργού και στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως. Παρ’ όλα αυτά, εάν στις συσκέψεις του Απριλίου ευθύς εξ ‘αρχής ο κ. Ξυδάκης είχε απορρίψει κάθε σκέψη για χρησιμοποίηση εθελοντών, θα έπαιρνε τότε κανείς την…. «πρωτοβουλία» να συντάξει ένα τέτοιο έγγραφο;
  • Και τέλος, εάν ο Ημεροδρόμος δεν είχε αποκαλύψει το έγγραφο θα είχε ποτέ ανακληθεί; ‘Η μήπως αυτή τη στιγμή οι διευθυντές των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Δημόσιων Μουσείων θα ετοίμαζαν τις προτάσεις τους για εθελοντική εργασία, όπως τους ζητήθηκαν;
Οσο για την επίσημη θέση της πολιτικής ηγεσίας για τον εθελοντισμό έτσι όπως διατυπώνεται στην ανακοίνωση, μάλλον μας κάνει να ανησυχούμε περισσότερο. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Πεποίθηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού είναι εξάλλου ότι ο εθελοντισμός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί, ούτε και πρόκειται να υποκαταστήσει την εργασία των υπαλλήλων του υπουργείου».
Και ρωτάμε: αυτή η διατύπωση υποκρύπτει αξιοποίηση μηχανισμού εθελοντών οι οποίοι τάχα θα δρουν στους αρχαιολογικούς χώρους μόνο από αγάπη, ρομαντισμό, αίσθηση προσφοράς και πατριωτισμό και όχι ως μηχανισμός υποκατάστασης εργαζόμενων; Διότι σε διαφορετική περίπτωση, υποθέτουμε πως η πολιτική ηγεσία θα έβρισκε ένα τρόπο να πει ότι ο εθελοντισμός δεν αποτελεί πολιτική επιλογή σε καμία περίπτωση και επιπλέον ότι, πολιτική επιλογή είναι η στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Αλλά κάτι τέτοιο δεν διαβάσαμε….
Δείτε εδώ το έγγραφο με το οποίο ανακαλείται το προηγούμενο έγγραφο περί εθελοντικής εργασίας σε μουσεία και αρχαιολογικές συλλογές και εδώ την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού

Με το ίδιο θέμα:
http://www.philenews.com/el-gr/politismos-ellada/164/263070/diapseydei-to-yppo-tin-ethelontiki-ergasia-se-mouseia

Υπόμνημα Π.Ε.Υ.Φ.Α., σχετικά με την έκδοση εγχειριδίου φύλαξης του ICOM

Υπόμνημα Π.Ε.Υ.Φ.Α., σχετικά με την έκδοση εγχειριδίου φύλαξης του ICOM


Προς: 1)Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού
Κο Ξυδάκη Νικόλαο
2) Γενική Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού
Κα Βλαζάκη Μαρία
3)Γεν. Δ/νση Αρχ/των & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Κα Κόρκα Ελένη
4) Διεύθυνση Μουσείων
Κα Χούλια – Καπελώνη Σουζάνα
5) Γραφείο Υπουργού
Κο Δούρο Παναγιώτη


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Υπόμνημα Π.Ε.Υ.Φ.Α., σχετικά με την έκδοση εγχειριδίου φύλαξης του ICOMΘέμα: Έκδοση εγχειριδίου φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, του ICOM
Σχετικά με το εγχειρίδιο που κυκλοφόρησε πρόσφατα έχοντας σαν περιεχόμενο οδηγίες προς το φυλακτικό προσωπικό για την αποτελεσματικότερη φύλαξη και ασφάλεια των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων, χωρίς να έχει ζητηθεί η συμβολή και η ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων του κλάδου μας (Π.Ε.Υ.Φ.Α.), στην σύνταξη και διαμόρφωσή του, θέλουμε να σας εκφράσουμε την εντονότατη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή μας.
Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Να αγνοούνται δηλαδή εντελώς, από τη σύνταξη και διαμόρφωση ενός τέτοιου εγχειριδίου, αυτοί που έχουν τεράστια εμπειρία στη φύλαξη και την ασφάλεια των Μουσείων και των Μνημείων της χώρας μας. Αυτοί που τα διαφυλάττουν, με κίνδυνο ακόμη και της σωματικής τους ακεραιότητας, ημέρα και νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο και τις 365 ημέρες του έτους. Αυτοί που θα κληθούν, εκτός των άλλων να εφαρμόσουν στην πράξη, την υλοποίηση των οδηγιών ενός τέτοιου εγχειριδίου.
Δεν είναι τυχαία λοιπόν, η κατάντια των Δημοσίων Μουσείων και Μνημείων της χώρας μας, όταν τέτοια σοβαρά ζητήματα αντιμετωπίζονται τόσο πρόχειρα, από υπηρεσιακούς παράγοντες και μόνο, οι προθέσεις των οποίων όσο αγαθές και να είναι, δεν αρκούν, αφού αγνοούνται οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, όπως στην περίπτωσή μας.
Όσο αφορά το μέρος της συνεργασίας με τον τότε υπεύθυνο ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων Αντιστράτηγο ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. κο Τσενέ, χωρίς να μπαίνουμε σε τεχνικά θέματα που αναγράφονται, θεωρούμε θετική την συμβολή του για την καταγραφή των κινδύνων που ελλοχεύουν, έτσι ώστε να προφυλάξουμε απ’ αυτούς τόσο τους εργαζόμενους, όσο και την πληρέστερη φύλαξη και ασφάλεια των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων. Και βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που η Διεύθυνση Μουσείων μας εκπλήσσει δυσάρεστα, σε θέματα που αφορούν ασφάλεια και λειτουργία Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων.
Ζητάμε την απόσυρση του εν λόγω εγχειριδίου. Ενημερώνουμε ότι δεν είναι αποδεκτό από εμάς όχι μόνο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά και γιατί διαφωνούμε σε σημαντικά στοιχεία του περιεχομένου του. Καλούμε την Πολιτική ηγεσία να ορίσει ομάδα εργασίας, με την αυτονόητη συμμετοχή εκπροσώπου μας, ώστε να συζητηθεί επί της ουσίας το θέμα και να επαναδιατυπωθούν / διορθωθούν καίρια και ουσιαστικά του σημεία.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της ΠΕΥΦΑ
Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Μαυρικόπουλος                                           Γιώργος Δημακάκος

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Επόμενη στάση... τα αρχαία της Βενιζέλου

Επόμενη στάση... τα αρχαία της Βενιζέλου


Επόμενη στάση... τα αρχαία της Βενιζέλου
Της Πόλυς Κρημνιώτη

Συναντηθήκαμε απέναντι από το μετρό του Συντάγματος. Η κουβέντα μας θα αφορούσε τον σταθμό ενός άλλου μετρό, πολύπαθου μεν, με πολύ σημαντικές αρχαιότητες στα σπλάχνα του όμως. Από την συζήτηση προέκυψε μια νέα προοπτική για τη βυζαντινή "μέση οδό" που οι ανασκαφικές εργασίες έφεραν στο φως στον σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης. Και από την ειδησεογραφία της εβδομάδας, άλλωστε, με την επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και στην καρδιά της "μέσης οδού", φάνηκε εξ αρχής ότι μια νέα σελίδα ανοίγει για την τύχη του βυζαντινού πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού συνόλου που αποκάλυψη η αρχαιολογική έρευνα της τότε 9ης ΕΒΑ το 2012 στον σταθμό Βενιζέλου.
Την ώρα που ο Νίκος Ξυδάκης, έχοντας περπατήσει την περίφημη Decumanus maximus, δήλωνε ότι "η απλούστερη λύση, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, είναι το μνημείο να παραμείνει ως έχει" και ότι "θα το μελετήσουμε, ενδεχομένως με βοήθεια από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο", αφού "πρέπει να προκριθεί εκείνη η λύση που θα είναι η απλούστερη και οικονομικότερη, με γνώμονα την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου της Θεσσαλονίκης και την ουσιαστική ανάπτυξη της πόλης", ο Γιάννης Μπουτάρης μας εξηγούσε την πρόταση του Δήμου Θεσσαλονίκης για "προσωρινή παράκαμψη του σταθμού Βενιζέλου με παράλληλη ανάδειξη των βυζαντινών αρχαιοτήτων".
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι από εκείνους που τάχθηκαν υπέρ της διατήρησής τους στον φυσικό τους χώρο, από την πρώτη στιγμή που ετέθη το ζήτημα, την αποφράδα γνωμοδότηση του ΚΑΣ και υπουργική απόφαση Τζαβάρα τον Ιανουάριο του 2013, με την οποία το μοναδικό αυτό βυζαντινό πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σύνολο καταδικαζόταν στην απόσπαση και μεταφορά του στο στρατόπεδο Μελά. Έκτοτε, ακολούθησε νέα γνωμοδότηση του ΚΑΣ τον Γενάρη του 2014 και υπουργική απόφαση Παναγιωτόπουλου για απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στον σταθμό, και νέα γνωμοδότηση του ΚΑΣ και υπουργική απόφαση Τασούλα, όπου ενέκρινε τη μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων εντός του σταθμού. Σε καμιά από τις τρεις γνωμοδοτήσεις τα μέλη του ΚΑΣ δεν έκριναν απαραίτητο να κάνουν αυτοψία στον σταθμό.
"Η πρόταση η δική μας είναι να μη γίνει προσωρινά ο σταθμός Βενιζέλου, να κλείσει το όρυγμα ( 6μ. βάθος, 70 μ. μήκος και 10μ. πλάτος) του σταθμού με μία πλάκα και έτσι να αποδοθεί η Εγνατία και τα πεζοδρόμια ελεύθερα για τη μετακίνηση των Θεσσαλονικέων μέχρις ότου οριστικοποιηθεί η λύση του ζητήματος. Παράλληλα, με βάση την προμελέτη Αλεξοπούλου, να δημιουργηθεί υπόγεια διάβαση πεζών στην Εγνατία, που ουσιαστικά θα λειτουργεί ως ανοιχτό μουσείο και ο κόσμος θα μπορεί βλέπει τις αρχαιότητες περπατώντας πάνω σε μια 'διάτρητη' γέφυρα που θα τις διασχίζει" λέει ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας ότι σε σχέση με το μετρό "πραγματοποιούνται μόνο οι επεμβάσεις για εξαερισμό και άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την ασφαλή κυκλοφορία του συρμού".
Με τον τρόπο αυτό, κατά τον δήμαρχο, "το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο απ' αυτό που θα απαιτούσε η μελέτη και κατασκευή ενός σταθμού με απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, και ενισχύεται αναπτυξιακά και οικονομικά η πόλη. Όταν διαλευκανθούν όλες οι αμφιβολίες περί μετακίνησης ή όχι των αρχαιοτήτων να γίνει ο σταθμός. Ο στόχος είναι να ξεκαθαριστεί αν θα μεταφερθούν ή όχι. Εμείς είμαστε αμετακίνητοι στη μη μεταφορά των αρχαιοτήτων. Έχουμε άλλωστε προσφύγει και στο ΣτΕ".
Ο Γιάννης Μπουτάρης αρχίζει να σχεδιάζει στα χαρτιά μου το σχέδιο της πρότασης του δήμου, η οποία θα συζητηθεί τη Δευτέρα στις 4 το μεσημέρι στην κοινή σύσκεψη που θα γίνει στο υπουργείο Πολιτισμού μεταξύ των αναπληρωτών υπουργών Πολιτισμού και Υποδομών και του ίδιου. Καθώς σχεδιάζει, αναφέρεται μάλιστα και στο ευρύτερο σχέδιο για την ανάδειξη και την αξιοποίηση του πολιτιστικού τριγώνου που περικλύεται από "τις αρχαιότητες Βενιζέλου μαζί με το Μπεζεστένι και το Αλκαζάρ και μπορεί να αποτελέσουν ένα σύνολο αντιπροσωπευτικό της περιοχής και της ιστορικής της διάρκειας".
Το επίμαχο ζήτημα ωστόσο για τους Θεσσαλονικείς παραμένει η λειτουργία του μετρό, το οποίο με τα νέα χρονοδιαγράμματα υπολογίζεται να ολοκληρωθεί από τα τέλη του 2019 μέχρι τα μέσα του 2020. "Η συνολική πρόταση και θέση του δήμου για τη διάσωση των αρχαιοτήτων δεν επηρεάζει καθόλου την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών του μετρό. Δεν μπορεί η Αττικό Μετρό να χρησιμοποιεί ως άλλοθι τη θέση του δήμου και τις ίδιες της αρχαιότητες για τις όποιες καθυστερήσεις στο έργο. Να υπογραμμίσουμε ότι οι αποφάσεις του δήμου για τις αρχαιότητες και όποιες ενεργές έγιναν γι' αυτές ήταν ομόφωνες στο δημοτικό συμβούλιο" λέει ο Γιάννης Μπουτάρης, προσθέτοντας ότι με τη νέα πρόταση υπάρχει όλος ο χρόνος προκειμένου να γνωμοδοτήσει και ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.

"Απευθυνθήκαμε σε δύο πλευρές για γνωμοδότηση. Στη βρετανική εταιρεία Αlbion που είναι σύμβουλοι του μετρό του Λονδίνου και σε Ρώσους εμπειρογνώμονες που είναι σύμβουλοι των Σιδηροδρόμων Μόσχας. Οι Βρετανοί θα μας πουν αν μπορούν να ασχοληθούν με την υπόθεση. Ζήτησα από την Αττικό Μετρό να πληρώσει τους Άγγλους και δεν δέχτηκε. Αναρωτιόμαστε γιατί δεν καλεί η Αττικό Μετρό ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και αφήνει τον δήμο να κάνει μια δουλειά που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι δική του. Αυτό με βάζει σε σκέψεις για τον ρόλο της Αττικό Μετρό, η οποία, ως φαίνεται έχει αποφασίσει, σε αντίθεση με τους αρχαιολόγους, να μετακινηθούν οι αρχαιότητες, πράγμα που εκφράστηκε και στην πρώτη απόφαση του ΚΑΣ επί υπουργίας Τζαβάρα" λέει ο δήμαρχος.
Άλλωστε, ο δήμος, όπως μας εξηγεί, καταφεύγει στην εν λόγω πρόταση "γιατί αφενός δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η μετακίνηση θα γίνει χωρίς σοβαρές ζημιές για τις αρχαιότητες και από την άλλη γιατί κανένας από τους εμπειρογνώμονες της Αττικό Μετρό δεν μας διαβεβαιώνει ότι πράγματι μπορεί να γίνει ο σταθμός χωρίς να μετακινηθούν οι αρχαιότητες. Η μετακίνηση όμως είναι προβληματική".

Προβληματική για τον Γιάννη Μπουτάρη είναι και η ίδια η χάραξη των σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης. "Ο σταθμός Βενιζέλου απέχει 700 μέτρα από τον σταθμό Βαρδάδη και 370 μέτρα από τον σταθμό Αγ. Σοφίας και ο Αγ. Σοφίας από τον σταθμό Πανεπιστημίου απέχει 700 μέτρα. Οι αριθμοί αυτοί μας δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα, γιατί μπορούσε αντί να γίνουν δύο σταθμοί, οι Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας, να γίνει ένας μόνο στην Αριστοτέλους, όπως είχαν προτείνει εξ αρχής οι αρχαιολόγοι. Αυτό δείχνει την πολύ κακή αντιμετώπιση της μελέτης χάραξης του μετρό. Υπάρχουν τρεις επιπλέον σταθμοί αυτού που πραγματικά χρειαζόταν. Καταλαβαίνετε και τα επιπλέον κόστη. Όλοι γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο κόστος στην κατασκευή ενός μετρό το έχουν οι σταθμοί" καταλήγει με νόημα ο δήμαρχος.
Η πρόταση του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκει κατ' αρχάς θετική αντιμετώπιση από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων στον οποίο απευθύνθηκε. Όπως επισημαίνει η πρόεδρός του Όλγα Σακαλή, "από την αρχή ο ΣΕΑ τάχθηκε υπέρ της in situ διατήρησης των αρχαιοτήτων, προτείνοντας λύσεις οικονομικότερες απ' αυτές της Αττικό Μετρό. Για μας είναι πολύ σημαντική η άμεση απόδοση του μνημείου στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Υπό αυτό το πρίσμα και με μια πρώτη ανάγνωση της μελέτης κατάργησης του σταθμού που προτείνει ο δήμος, θεωρώ ότι λύνεται άμεσα το ζήτημα της διατήρησης του μνημείου, κάνοντάς το ταυτόχρονα ελκυστικό και προσβάσιμο στους πολίτες".
Το θέμα της παραμονής των αρχαιοτήτων στον φυσικό τους χώρο βέβαια αποτελεί απαράβατο όρο για αρχαιολόγους και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. "Τα αρχαία δεν πρέπει να φύγουν, διότι θα διαταραχθεί η αυθεντικότητά τους όταν επανακάμψουν στον χώρο, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που θα επιχειρηθεί ένα τέτοιου μεγέθους εγχείρημα" μας λέει η πρώην έφορος Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης Δέσποινα Μακροπούλου, η οποία εμμένει σ' αυτή την άποψη από την πρώτη στιγμή που ετέθη το ζήτημα της απόσπασής τους από τον σταθμό. Η ίδια, μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, παρουσιάζοντας στο δημοτικό συμβούλιο τις βυζαντινές αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών στους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης, με αιχμή τις αρχαιότητες της Βενιζέλου, τόνισε πως «εκ του αποτελέσματος, όλοι συμφωνούμε ότι τουλάχιστον ένας σταθμός θα έπρεπε να λείπει. Αντί δηλαδή Βενιζέλου και Αγ. Σοφίας, να ήταν μόνο ένας στην Αριστοτέλους».
Αλλά και ο νυν διευθυντής της Εφορείας Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σταμάτης Χονδρογιάννης επιμένει ότι "τα αρχαία πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρηθούν στη θέση τους. Πρόκειται για ένα αρχαιολογικό σύνολο μοναδικής αρχαιολογικής αξίας και σύνθεσης, που δεν μας επιτρέπει να σκεφτούμε άλλες επιλογές. Δεν είναι μεμονωμένο αρχαιολογικό εύρημα, αλλά ένα αρχαιολογικό σύνολο με τέτοια αυθεντικότητα η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαταραχθεί. Αν δηλαδή μεταφερθεί και επανατοποθετηθεί αυτόματα χάνεται η αυθεντικότητά του ως αρχαιολογικό σύνολο της πόλης. Είναι ένα παλίμψηστο της πόλης, ένα όλον που δεν μας επιτρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο. Και η ανάδειξή του δεν πρέπει να έρχεται σε καμία περίπτωση σε αντίθεση με τη λειτουργία του μετρό".
"Δεν πρόκειται για γινάτι των αρχαιολόγων" μας λέει η διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Τζένη Βελένη. "Οι συνάδελφοι έχουν αποτυπώσει και τεκμηριώσει άψογα το μνημείο. Το θέμα είναι να ωφεληθεί η πόλη" συμπληρώνει. Ως εκ τούτου, "συμφωνώ με την πάγια θέση του ΣΕΑ, που λέει να γίνει επισκέψιμο στο κοινό. Δεν υπάρχει περίπτωση όποιος πολίτης δει μπροστά του αυτό το σπουδαίο αρχαιολογικό σύνολο να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε λύση που προϋποθέτει την απόσπασή του από τον σταθμό. Δεν θα ξεχάσω τον βυζαντινολόγο, καθηγητή στην Ecole des Hautes Etudes του Παρισιού Πάολο Οντορίκο όταν είδε από κοντά τη "μέση οδό" και αναφώνησε "είναι δυνατό να θέλετε να καταστρέψετε τη βυζαντινή σας Πομπηία;".